Mysteries of Trakai Castle: A Journey Through Time

13 de jun. de 2024 · 12m 35s
Mysteries of Trakai Castle: A Journey Through Time
Capítulos

01 · Main Story

1m 43s

02 · Vocabulary Words

8m 41s

Descripción

Fluent Fiction - Lithuanian: Mysteries of Trakai Castle: A Journey Through Time Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/mysteries-of-trakai-castle-a-journey-through-time/ Story Transcript: Lt: Saulė švietė. En: The sun...

mostra más
Fluent Fiction - Lithuanian: Mysteries of Trakai Castle: A Journey Through Time
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/mysteries-of-trakai-castle-a-journey-through-time

Story Transcript:

Lt: Saulė švietė.
En: The sun was shining.

Lt: Mokiniai išvažiuoja tirtinėti Trakų pilies.
En: The students were going to explore Trakai Castle.

Lt: Austėja ir Mantas stovėjo priešais gražiąją pilį.
En: Austėja and Mantas stood in front of the beautiful castle.

Lt: „Ar matai tas aukštas sienas?
En: "Do you see those tall walls?"

Lt: “ – paklausė Austėja.
En: asked Austėja.

Lt: „Taip, jos labai storos,“ – atsakė Mantas.
En: "Yes, they are very thick," replied Mantas.

Lt: Jie eina pro vartus.
En: They walked through the gates.

Lt: Iš vidaus pilis atrodė dar didesnė.
En: From the inside, the castle looked even bigger.

Lt: Mokytoja pasakoja apie pilies istoriją.
En: The teacher was telling about the history of the castle.

Lt: Ji pasakojo apie senovinius laikus ir kovas su kryžiuočiais.
En: She talked about ancient times and battles with the Crusaders.

Lt: „Čia buvo didelis mūšis,“ – sakė mokytoja.
En: "There was a great battle here," said the teacher.

Lt: Austėja ir Mantas galvojo apie senus laikus.
En: Austėja and Mantas thought about olden times.

Lt: Jie įsivaizdavo save kaip riterius.
En: They imagined themselves as knights.

Lt: Staiga Mantas pastebėjo kažką ypatingo.
En: Suddenly, Mantas noticed something special.

Lt: Jis pamatė siaurą praėjimą.
En: He saw a narrow passage.

Lt: „Įdomu, kur jis veda,“ – sušnibždėjo Mantas.
En: "I wonder where it leads," Mantas whispered.

Lt: „Eime pažiūrėti,“ – pasiūlė Austėja.
En: "Let's go see," suggested Austėja.

Lt: Jie ėjo pro tamsų koridorių.
En: They walked through the dark corridor.

Lt: Ten buvo tylu.
En: It was quiet there.

Lt: Austėja laikėsi Mantui už rankos.
En: Austėja held onto Mantas's hand.

Lt: Staiga koridorius išsiplėtė ir jie išėjo į didelį kambarį.
En: Suddenly, the corridor widened and they entered a large room.

Lt: „Žiūrėk, senoviniai baldai,“ – sakė Austėja.
En: "Look, old furniture," said Austėja.

Lt: „Čia dar daugiau istorijos,“ – pridėjo Mantas.
En: "There's even more history here," added Mantas.

Lt: Mokiniai sugrįžo į grupę.
En: The students returned to the group.

Lt: Mokytoja rodė istorinę salę.
En: The teacher was showing the historical hall.

Lt: Austėja ir Mantas sužinojo daug naujo.
En: Austėja and Mantas learned a lot of new things.

Lt: „Pilys labai įdomios,“ – pasakė Austėja.
En: "Castles are very interesting," said Austėja.

Lt: „Taip, viskas čia ypatinga,“ – atsakė Mantas.
En: "Yes, everything here is special," replied Mantas.

Lt: Kelionė baigėsi, bet Austėja ir Mantas niekada nepamirš savo nuotykių Trakų pilyje.
En: The trip ended, but Austėja and Mantas would never forget their adventures in Trakai Castle.

Lt: Jie grįžo namo, bet jų širdyse gyvsavo nuostabūs prisiminimai.
En: They returned home, but wonderful memories lived on in their hearts.


Vocabulary Words:
 • shining: švietė
 • explore: tirtinėti
 • stood: stovėjo
 • thick: storos
 • gates: vartus
 • inside: vidaus
 • bigger: didesnė
 • history: istoriją
 • ancient: senovinius
 • battle: mūšis
 • knights: riterius
 • noticed: pastebėjo
 • narrow: siaurą
 • passage: praėjimą
 • whispered: sušnibždėjo
 • corridor: koridorių
 • quiet: tylu
 • widened: išsiplėtė
 • room: kambarį
 • furniture: baldai
 • returned: sugrįžo
 • group: grupę
 • historical: istorinę
 • learned: sužinojo
 • special: ypatinga
 • ended: baigėsi
 • adventures: nuotykių
 • castle: pilyje
 • memories: prisiminimai
mostra menos
Información
Autor FluentFiction.org
Organización Kameron Kilchrist
Página web www.fluentfiction.org
Etiquetas

Parece que no tienes ningún episodio activo

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Actual

Portada del podcast

Parece que no tienes ningún episodio en cola

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Siguiente

Portada del episodio Portada del episodio

Cuánto silencio hay aquí...

¡Es hora de descubrir nuevos episodios!

Descubre
Tu librería
Busca