Mystery Afloat: The Night Lars Found Friendship in the Fjord

Mystery Afloat: The Night Lars Found Friendship in the Fjord
18 de may. de 2024 · 15m 15s

Fluent Fiction - Norwegian: Mystery Afloat: The Night Lars Found Friendship in the Fjord Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/mystery-afloat-the-night-lars-found-friendship-in-the-fjord/ Story Transcript: Nb: Natten var mørk,...

mostra más
Fluent Fiction - Norwegian: Mystery Afloat: The Night Lars Found Friendship in the Fjord
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/mystery-afloat-the-night-lars-found-friendship-in-the-fjord

Story Transcript:

Nb: Natten var mørk, og stjernene skinte over Geirangerfjorden.
En: The night was dark, and the stars shone over the Geirangerfjord.

Nb: Lars satt på brygga og så utover vannet.
En: Lars sat on the dock and looked out over the water.

Nb: Han likte den stille natten.
En: He liked the quiet night.

Nb: Plutselig så han noe uvanlig.
En: Suddenly, he saw something unusual.

Nb: Midt i fjorden lå en båt.
En: In the middle of the fjord was a boat.

Nb: En mystisk båt.
En: A mysterious boat.

Nb: Lars reiste seg og gned øynene.
En: Lars stood up and rubbed his eyes.

Nb: Båten var der fortsatt.
En: The boat was still there.

Nb: Men det var ingen lys.
En: But there were no lights.

Nb: Ingen mennesker.
En: No people.

Nb: Bare en mørk, rolig båt.
En: Just a dark, calm boat.

Nb: Lars syntes det var rart.
En: Lars found it strange.

Nb: Hvor kom båten fra?
En: Where did the boat come from?

Nb: Og hvorfor var den der alene?
En: And why was it there alone?

Nb: Lars bestemte seg for å gå nærmere.
En: Lars decided to get closer.

Nb: Han fant en liten robåt og la ut mot den mystiske båten.
En: He found a small rowboat and set out towards the mysterious boat.

Nb: Vannet var rolig, men hjertet hans slo fort.
En: The water was calm, but his heart was pounding.

Nb: Han visste ikke hva han ville finne.
En: He didn't know what he would find.

Nb: Da han nærmet seg båten, ropte han.
En: As he approached the boat, he called out.

Nb: "Hallo?
En: "Hello?

Nb: Er det noen her?"
En: Is anyone here?"

Nb: Ingen svarte.
En: No one answered.

Nb: Båten var stille.
En: The boat was silent.

Nb: Lars klatret forsiktig ombord.
En: Lars carefully climbed aboard.

Nb: Han så seg rundt.
En: He looked around.

Nb: På dekk var det ingen.
En: There was no one on deck.

Nb: Båten var tom.
En: The boat was empty.

Nb: Inne i kabinen fant han en bok.
En: Inside the cabin, he found a book.

Nb: Den så gammel ut.
En: It looked old.

Nb: Lars åpnet den og leste forsiktig.
En: Lars opened it and read carefully.

Nb: Det var en dagbok.
En: It was a diary.

Nb: En dagbok fra en sjøfarer.
En: A diary from a seafarer.

Nb: Den siste siden sa, "Vi går mot Geiranger.
En: The last page said, "We are heading towards Geiranger.

Nb: Noe føles galt."
En: Something feels wrong."

Nb: Plutselig hørte Lars en lyd.
En: Suddenly, Lars heard a noise.

Nb: Han snudde seg raskt.
En: He turned around quickly.

Nb: En skygge beveget seg på dekk.
En: A shadow moved on deck.

Nb: Lars gikk sakte tilbake.
En: Lars slowly backed away.

Nb: Skyggen viste seg å være en mann.
En: The shadow turned out to be a man.

Nb: En gammel mann.
En: An old man.

Nb: "Jeg heter Lars," sa Lars.
En: "My name is Lars," said Lars.

Nb: "Hvem er du?"
En: "Who are you?"

Nb: Mannen så på han med triste øyne.
En: The man looked at him with sad eyes.

Nb: "Jeg er Olav," sa han.
En: "I am Olav," he said.

Nb: "Denne båten er min.
En: "This boat is mine.

Nb: Jeg mistet familien min i en storm her for mange år siden."
En: I lost my family in a storm here many years ago."

Nb: Lars forstod nå.
En: Lars now understood.

Nb: Båten var ikke mystisk, men trist.
En: The boat wasn't mysterious, but sad.

Nb: Olav seilte ofte alene, minnet om sin familie.
En: Olav often sailed alone, remembering his family.

Nb: Lars og Olav satt lenge og snakket.
En: Lars and Olav sat and talked for a long time.

Nb: Dagen begynte å bli lysere, og stjernene forsvant.
En: The day began to brighten, and the stars disappeared.

Nb: Til slutt sa Olav, "Takk, Lars.
En: Finally, Olav said, "Thank you, Lars.

Nb: Det er godt å snakke med noen."
En: It’s good to talk to someone."

Nb: Lars smilte og svarte, "Du er ikke alene, Olav."
En: Lars smiled and replied, "You are not alone, Olav."

Nb: De to mennene seilte tilbake til brygga.
En: The two men sailed back to the dock together.

Nb: Olav bestemte seg for å bli i Geiranger.
En: Olav decided to stay in Geiranger.

Nb: Lars og Olav ble gode venner.
En: Lars and Olav became good friends.

Nb: Sammen viste de at minnene kan gjøre vondt, men man trenger ikke være alene.
En: Together they showed that memories can hurt, but you don't have to be alone.

Nb: Og slik, midt i Geirangerfjorden, sluttet natten med to nye venner, og en mystisk båt som ga mening til livet igjen.
En: And so, in the middle of the Geirangerfjord, the night ended with two new friends, and a mysterious boat that brought meaning to life again.


Vocabulary Words:
 • dock: brygga
 • unusual: uvanlig
 • mysterious: mystisk
 • rowboat: robåt
 • pounding: slo fort
 • approached: nærmet seg
 • silent: stille
 • climbed: klatret
 • cabin: kabinen
 • carefully: forsiktig
 • diary: dagbok
 • seafarer: sjøfarer
 • shadow: skygge
 • deck: dekk
 • storm: storm
 • calm: rolig
 • lights: lys
 • people: mennesker
 • alone: alene
 • rubbed: gned
 • old: gammel
 • feels: føles
 • sad: trist
 • decided: bestemte
 • good: god
 • together: sammen
 • memories: minner
 • hurt: gjøre vondt
 • brighten: bli lysere
 • family: familien
mostra menos
Información
Autor FluentFiction.org
Página web www.fluentfiction.org
Etiquetas

Parece que no tienes ningún episodio activo

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Actual

Portada del podcast

Parece que no tienes ningún episodio en cola

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Siguiente

Portada del episodio Portada del episodio

Cuánto silencio hay aquí...

¡Es hora de descubrir nuevos episodios!

Descubre
Tu librería
Busca