Mystery Beneath the Fog: Treasure Hunt at Lake Bled

18 de jun. de 2024 · 14m 7s
Mystery Beneath the Fog: Treasure Hunt at Lake Bled
Capítulos

01 · Main Story

1m 43s

02 · Vocabulary Words

10m 10s

Descripción

Fluent Fiction - Slovenian: Mystery Beneath the Fog: Treasure Hunt at Lake Bled Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/mystery-beneath-the-fog-treasure-hunt-at-lake-bled/ Story Transcript: Sl: Nebesa so postajala pastelnih...

mostra más
Fluent Fiction - Slovenian: Mystery Beneath the Fog: Treasure Hunt at Lake Bled
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/mystery-beneath-the-fog-treasure-hunt-at-lake-bled

Story Transcript:

Sl: Nebesa so postajala pastelnih barv, ko se je sonce spuščalo nad jezero Bled.
En: The sky turned pastel colors as the sun set over Lake Bled.

Sl: Matej, Nina in Tomaž so sedeli ob vodi.
En: Matej, Nina, and Tomaž sat by the water.

Sl: Pogovarjali so se in smejali.
En: They chatted and laughed.

Sl: Nenadoma se je pojavila megla.
En: Suddenly, fog appeared.

Sl: Spuščala se je hitro, kot da bi imela poseben namen.
En: It descended quickly, as if it had a special purpose.

Sl: Vse je postalo tiho in skrivnostno.
En: Everything became quiet and mysterious.

Sl: Matej se je zazrl v vodo.
En: Matej stared at the water.

Sl: »Poglej, nekaj je tam,« je dejal in pokazal na breg.
En: "Look, there's something there," he said, pointing to the shore.

Sl: Nina in Tomaž sta takoj pogledala.
En: Nina and Tomaž immediately looked.

Sl: V pesku je bilo nekaj svetlečega.
En: There was something shiny in the sand.

Sl: Približali so se.
En: They moved closer.

Sl: Bil je starinski amulet. Bil je prekrit z nenavadnimi znaki.
En: It was an antique amulet, covered in unusual symbols.

Sl: Niso vedeli, kaj pomeni.
En: They didn't know what it meant.

Sl: »Morda je starodaven,« je rekla Nina.
En: "Maybe it's ancient," Nina said.

Sl: »Morda ima zgodovino.«
En: "Maybe it has a history."

Sl: Tomaž je skomignil z rameni.
En: Tomaž shrugged.

Sl: »Raziskujmo,« je predlagal Matej.
En: "Let's investigate," Matej suggested.

Sl: V megleni tišini so začeli kopati okoli amuleta.
En: In the foggy silence, they started digging around the amulet.

Sl: Odkrili so več kosov.
En: They found more pieces.

Sl: Vsak kos je bil drugačen, a skupaj so tvorili zgodbo.
En: Each piece was different, but together they formed a story.

Sl: Zgodba je pripovedovala o stari legendi.
En: The story told of an old legend.

Sl: Legenda je govorila o skrivnem zakladu skritem v globinah jezera.
En: The legend spoke of a hidden treasure buried in the depths of the lake.

Sl: Njihova radovednost je rasla.
En: Their curiosity grew.

Sl: Vrnili so se naslednji dan.
En: They returned the next day.

Sl: Pripeljali so čoln in potapljaško opremo.
En: They brought a boat and diving equipment.

Sl: Potapljali so se pod gladino jezera.
En: They dived below the lake's surface.

Sl: V vodi je bilo hladno in temno.
En: The water was cold and dark.

Sl: In tam, globoko pod vodo, so našli staro skrinjo.
En: And there, deep underwater, they found an old chest.

Sl: Bila je prekrita z algami in blatna.
En: It was covered in algae and mud.

Sl: Odprli so jo in notri našli zlate kovance, dragulje in še več amuletov.
En: They opened it and inside found gold coins, jewels, and more amulets.

Sl: Megla se je počasi dvigala.
En: The fog slowly lifted.

Sl: Ko so se vrnili na kopno, so vedeli, da so odkrili skriti del zgodovine Bleda.
En: As they returned to shore, they knew they had discovered a hidden part of Bled's history.

Sl: Njihovo odkritje bo zapisan v zgodovinskih knjigah in zgodbo bodo pripovedovali generacije.
En: Their discovery would be recorded in history books, and the story would be told for generations.

Sl: Megla je prinesla skrivnost, ki so jo rešili Matej, Nina in Tomaž.
En: The fog had brought a mystery, which Matej, Nina, and Tomaž had solved.

Sl: In od takrat naprej je jezero Bled za njih postalo kraj, kjer lahko najdeš več kot le lepoto.
En: And from then on, Lake Bled became, for them, a place where you could find more than just beauty.

Sl: Kraj, kjer zgodovina čaka, da jo odkriješ.
En: A place where history awaits to be discovered.

Sl: Konec.
En: The end.


Vocabulary Words:
 • pastel: pastelnih
 • descended: spuščala
 • mysterious: skrivnostno
 • stare: zazrl
 • shore: breg
 • shiny: svetlečega
 • antique: starinski
 • symbols: znaki
 • ancient: starodaven
 • shrugged: skomignil
 • investigate: raziskujmo
 • silence: tišini
 • digging: kopati
 • pieces: kosov
 • legend: legendi
 • hidden: skrivnem
 • depths: globinah
 • curiosity: radovednost
 • dive: potapljali
 • surface: gladino
 • chest: skrinjo
 • algae: algami
 • mud: blatna
 • gold coins: zlate kovance
 • jewels: dragulje
 • discovery: odkritje
 • recorded: zapisan
 • generations: generacije
 • solved: rešili
 • history: zgodovina
mostra menos
Información
Autor FluentFiction.org
Organización Kameron Kilchrist
Página web www.fluentfiction.org
Etiquetas

Parece que no tienes ningún episodio activo

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Actual

Portada del podcast

Parece que no tienes ningún episodio en cola

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Siguiente

Portada del episodio Portada del episodio

Cuánto silencio hay aquí...

¡Es hora de descubrir nuevos episodios!

Descubre
Tu librería
Busca