Serotonin-Teorin Debunked

Serotonin-Teorin Debunked
11 de may. de 2024 · 10m 30s

Serotonin-teorin är ”debunked” Deprimerade människor har fått höra att deras depression beror på ”serotoninbrist i hjärnan”, att det föreligger en kemisk obalans och att detta kan korrigeras med SSRI preparat...

mostra más
Serotonin-teorin är ”debunked”

Deprimerade människor har fått höra att deras depression beror på ”serotoninbrist i hjärnan”, att det föreligger en kemisk obalans och att detta kan korrigeras med SSRI preparat s.k. antidepressiva även kallade ”lyckopiller”. 

Denna teori kom på 80 talet, direkt efter att man började ifrågasatta läkemedelsindustrins okritiska insättande av lugnande medel som barbiturater och senare bensodiazepiner. Dessa visade sig ha stark beroendeframkallande effekter, patienter blev heller inte tillräckligt upplysta om detta, plus att det var mycket svårt att avsluta medicineringen och man behövde medicinsk hjälp att trappa för man kunde få epileptiska anfall eller kramper.

En Dr. Joanna Moncrieff som är professor i Critical and Social Psychiatry på University College London är en ledande forskare som riktar kritik mot serotonin-hypotesen. Hon är kritisk överhuvudtaget över moderna den psykofrarmalogiska modellen om mentala sjukdomar och användningen av medicinska droger som behandling. Hon har mycket att säga om ämnet men hon hävdar även att serotonin preparat skapar ett sinnesändrat tillstånd, alltså ett mentalt förändrat förhållande till känslor och därmed ett psykologiskt beroende av drogen. SSRI preparaten som vi redan vet tar bort känslotopparna, detta menar Joanna Moncrieff skapar ett en metalt förhållningssätt till känsloyttringar  som finns kvar även om man lyckas gå av medicinerna.  Hon menar att detta är problematiskt för den kemiska påverkan av signalsubstanser i belöningssystemet  har nu skapat en kemisk obalans där det mentala tankemönstren finns kvar. 

https://www.nature.com/articles/s41380-022-01661-0


Det finns även en studie från Uppsala Universitet som visar att personer med social fobi tillverkar för mycket serotonin. Ju mer serotonin desto räddare är patienterna i sociala situationer. Serotonin har visat sig vara ångesthöjande, i stället ångestdämpande.Personer med social fobi har för mycket serotonin – inte för lite
https://www.forskning.se/2015/06/18/personer-med-social-fobi-har-for-mycket-serotonin-inte-for-lite/
mostra menos
Información
Autor SIGRDRIFA
Página web www.metylenblatt.se
Etiquetas

Parece que no tienes ningún episodio activo

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Actual

Portada del podcast

Parece que no tienes ningún episodio en cola

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Siguiente

Portada del episodio Portada del episodio

Cuánto silencio hay aquí...

¡Es hora de descubrir nuevos episodios!

Descubre
Tu librería
Busca