• Serotonin-Teorin Debunked

  11 MAY. 2024 · Serotonin-teorin är ”debunked” Deprimerade människor har fått höra att deras depression beror på ”serotoninbrist i hjärnan”, att det föreligger en kemisk obalans och att detta kan korrigeras med SSRI preparat s.k. antidepressiva även kallade ”lyckopiller”.  Denna teori kom på 80 talet, direkt efter att man började ifrågasatta läkemedelsindustrins okritiska insättande av lugnande medel som barbiturater och senare bensodiazepiner. Dessa visade sig ha stark beroendeframkallande effekter, patienter blev heller inte tillräckligt upplysta om detta, plus att det var mycket svårt att avsluta medicineringen och man behövde medicinsk hjälp att trappa för man kunde få epileptiska anfall eller kramper. En Dr. Joanna Moncrieff som är professor i Critical and Social Psychiatry på University College London är en ledande forskare som riktar kritik mot serotonin-hypotesen. Hon är kritisk överhuvudtaget över moderna den psykofrarmalogiska modellen om mentala sjukdomar och användningen av medicinska droger som behandling. Hon har mycket att säga om ämnet men hon hävdar även att serotonin preparat skapar ett sinnesändrat tillstånd, alltså ett mentalt förändrat förhållande till känslor och därmed ett psykologiskt beroende av drogen. SSRI preparaten som vi redan vet tar bort känslotopparna, detta menar Joanna Moncrieff skapar ett en metalt förhållningssätt till känsloyttringar  som finns kvar även om man lyckas gå av medicinerna.  Hon menar att detta är problematiskt för den kemiska påverkan av signalsubstanser i belöningssystemet  har nu skapat en kemisk obalans där det mentala tankemönstren finns kvar.  https://www.nature.com/articles/s41380-022-01661-0 Det finns även en studie från Uppsala Universitet som visar att personer med social fobi tillverkar för mycket serotonin. Ju mer serotonin desto räddare är patienterna i sociala situationer. Serotonin har visat sig vara ångesthöjande, i stället ångestdämpande. Personer med social fobi har för mycket serotonin – inte för lite https://www.forskning.se/2015/06/18/personer-med-social-fobi-har-for-mycket-serotonin-inte-for-lite/
  10m 30s
 • Magic-C skapar cellelektricitet i mitokondrierna

  2 MAY. 2024 · C-vitamin är en kraftfull antioxidant som har förmåga att neutraliserar fria syreradikaler, fast bara en gång och därefter är den förbrukad och lämnar kroppen. Metylenblått har den unika egenskapen att både reducera och oxidera den s.k. REDOX förmågan att ”ge syre och ta bort fria syreradikaler ” detta gör metylenblått till både en antioxidant och en oxidant.
  3m 5s
 • Kväveoxid eller Koldioxid (Co2)

  16 MAR. 2024 · Kväveoxid på engelska Nitrit Oxide (NO) hämmar mitokondriell cellandning. Hoppsan, detta går emot den generella bilden av NO som är känd för dess magiska förmåga att syresätta kroppen och dess betydelse på hälsan.  Man menar att kväveoxid får den glatta muskulaturen i blodkärlen att slappna av, vilket förbättrar blodflödet, ökar syretillförseln och sänker blodtrycket. Mark Sloan som skrivit flera böcker om mitokondriernas metabolism beskriver den farliga myten om Nitric Oxide, NO (kväveoxid). Han bygger sin information på vetenskapliga dokument som beskriver hur NO istället förstör cellmetabolismen som blir dyfunktionell och förstör hälsan på det sättet att att kroppens funktion att syresätta celler minskar, detta leder till accelererande åldrande och kan leda till kronisk hypoxia.  Nitric Oxide kan användas i nödsituationer som vid en hjärtinfarkt etc. men i längden är NO kontraproduktivt då supplement med NO förstör cellandning på flera sätt. Kväveoxid är en gasformig signalmolekyl som är involverad i en rad fysiologiska processer i kroppen och fungerar också som vasodilatator. Det är små mänger  koldioxid (Cp2) Carbon Dioxide CO2 som är kroppens primära Vasodiolator. Artikeln "Nitric Oxide the origin of disease”. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0891584902011127
  9m 5s
 • Vi är bioelektriska!

  13 FEB. 2024 · Vi är bioeletriska varelser! Hälsan står högst eller hur, en övergripande holistisk hälsa; fysisk, psykiskt och själsligt. I alla tider, långt innan Tesla sa att universums hemlighet handlar om energi, frekvenser och vibrationer så har vi vetat att vi är bioelektriska varelser, vår kropp leder ström, elektroner flyttar sig genom kroppen, ja hela kroppen alla organ fungerar elektriskt. Vi mäter hjärnans elektriska aktivitet med EEG eller hjärtats med EKG. Man vet numera att depressioner beror inte på serotoninbrist det beror snarare på låg cellenergi produktion i mitokondrierna, att cellandningen, metabolismen är till delar dysfunktionell, i korthet innebär det att vår förmåga att omvandla näring som kolhydrater, proteiner …till energi När vi har låg energiproduktion i cellernas kraftstationer mitokondrierna så påverkar det vår hälsa och mående. Vi har kommit in i ett paradigmskift där vi istället för att på kemsikt väg via mediciner förändra en symptom på ett sjuktillstånd …..vi har fokus på frekvenspåverkan istället och utan bieffekter. Hälsningar från Ida
  7m 24s
 • Metylenblått och neuropsykiatriska samt neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers och Parkinsons.

  5 FEB. 2024 · Metylenblått och neuropsykiatriska samt neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers och Parkinsons. Välkommen till podcasten metylenblatt.se Medans jag pratar om farfarsdrogen metylenblått och behandling av neuropsykiatriska sjukdomar samt neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers, Parkinsons, så kan ni få titta på en film från 1907 och en spårvagnstur tvärs genom staden Göteborg. Sammanfattningsvis kan man säga att metylenblått’s unika förmåga att gå in i cellernas kraftstationer mitokondrierna och där öka syreproduktionen genom att donerar elektroner och rensa bort avfallsprodukter; reaktiva syreföreningar innebär en ovärderlig stabiliserande effekt på cellernas förmåga att skapa cellbränslet ATP. Några ord om ordet mitokondrier om det är nytt för dig? Cellernas kraftverk heter mitokondrier som producerar cellenergin ATP, som behöv för precis alla funktioner i kroppen. Mitokondrier utgör så mycket som 40 % av cytoplasman. (Cytoplasman är innehållet innanför cellmembranet där mitokondrierna som kallas organeller finns). I en vuxen person säger man att det finns 10 millioner miljarder mitokondrier där mitokondrierna utgör 10 % av vår kroppsvikt. Mitokondrier är inte statiska, dom delar sig och slår ihop sig, de är i en konstant rörelse.
  8m 28s
 • Mitokondriell cellandningen

  19 ENE. 2024 · Del 1. Var och hur producerar vi energi? Del 2. Oxidativ stress Del 3. Vad är cancer?
  6m 7s

Var och hur producerar vi energi? I cellerna finns organeller som heter mitokondrier, det kan finnas flera hundra eller flera tusen mitokondrier i varje cell. Mitokondrierna har en viktig roll...

mostra más
Var och hur producerar vi energi?
I cellerna finns organeller som heter mitokondrier, det kan finnas flera hundra eller flera tusen mitokondrier i varje cell.

Mitokondrierna har en viktig roll i cellernas ämnesomsättningen även kallad metabolism;
vad är cellernas metabolism? det är processer där näringsämnen; kolhydrater, fett och proteiner, bryts ner och omsätts till energi.

Man kan förenklat säga att mitokondrierna är motorrummet för all energiproduktion i våra celler. Här finns elektrontransportkedjan som kan ses som ett löpande band där olika kemiska omvandlingar sker. I denna kedja upptår en elektrisk potential av samma typ som i ett batteri när positivt laddade protoner tillsammans med negativt laddade elektroner omvandlas till ett energitillskott.
Den här energiprocessen kallas för cellandning eller ett finare ord mitokondriell respiration, även kallad för andningskedjan i mitokondrierna.

Mitokondrien beskrivs som alltså som cellens kraftstation där dess centrala funktion är att med hjälp av syre förbränning omvandla kemiska reaktioner till slutprodukten; vatten, koldioxid och cellbränslet ATP adenosintrifosfat. Cellbränslet ATP (adenosintrifosfat) behövs för alla funktioner i kroppen.

För att slutföra det sista steget i cellandningen, d.v.s produktionen av ATP, så krävs det syre (oxygen) processen heter oxidativ fosforylering. Denna process är livsviktig för att cellernas metabolism ska fungera, utan god syre tillförsel blir mitokondrierna dysfunktionella..skadade och diverse sjukdomar uppstår.
mostra menos
Información
Autor SIGRDRIFA
Categorías Salud y forma física
Página web -
Email -

Parece que no tienes ningún episodio activo

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Actual

Parece que no tienes ningún episodio en cola

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Siguiente

Portada del episodio Portada del episodio

Cuánto silencio hay aquí...

¡Es hora de descubrir nuevos episodios!

Descubre
Tu librería
Busca