Slovakia's Lunar Leap: The Historic Opening of Luna-Slovakia

Slovakia's Lunar Leap: The Historic Opening of Luna-Slovakia
18 de may. de 2024 · 15m 12s

Fluent Fiction - Slovak: Slovakia's Lunar Leap: The Historic Opening of Luna-Slovakia Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/slovakias-lunar-leap-the-historic-opening-of-luna-slovakia/ Story Transcript: Sk: Martin, Zuzana a Jakub stáli...

mostra más
Fluent Fiction - Slovak: Slovakia's Lunar Leap: The Historic Opening of Luna-Slovakia
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/slovakias-lunar-leap-the-historic-opening-of-luna-slovakia

Story Transcript:

Sk: Martin, Zuzana a Jakub stáli na nádvorí hradu Bratislava.
En: Martin, Zuzana, and Jakub stood in the courtyard of Bratislava Castle.

Sk: Bolo krásne ráno.
En: It was a beautiful morning.

Sk: Slnečné lúče osvetlovali staré múry hradu.
En: Sunrays illuminated the old castle walls.

Sk: Ľudia sa zhromažďovali, čakali na významný okamih.
En: People were gathering, waiting for a significant moment.

Sk: "Myslíš, že to bude úspech?
En: "Do you think it will be a success?"

Sk: " opýtal sa Martin.
En: Martin asked.

Sk: "Určite," odpovedala Zuzana.
En: "Certainly," Zuzana replied.

Sk: "Toto je historický deň.
En: "This is a historic day.

Sk: Po prvýkrát Slovensko otvára svoju lunárnu kolóniu.
En: For the first time, Slovakia is opening its lunar colony."

Sk: "Jakub sa usmial, ale bol nervózny.
En: Jakub smiled but was nervous.

Sk: "Som rád, že sme tu.
En: "I'm glad we're here.

Sk: Bude to veľký krok pre Slovensko.
En: This is a big step for Slovakia."

Sk: "Cez celé nádvorie sa niesli hlasy nadšených ľudí.
En: Voices of excited people were carried across the courtyard.

Sk: Atmosféra bola elektrizujúca.
En: The atmosphere was electrifying.

Sk: "Pozrite, tam je premiér!
En: "Look, there's the Prime Minister!"

Sk: " povedala Zuzana a ukázala na tribúnu.
En: said Zuzana, pointing to the podium.

Sk: Premiér sa chystal uvítať hostí.
En: The Prime Minister was preparing to welcome the guests.

Sk: "Dobrý deň, vážení občania," začal premiér.
En: "Good day, dear citizens," the Prime Minister began.

Sk: "Dnes píšeme históriu.
En: "Today, we are making history.

Sk: Dnes otvárame prvú slovenskú lunárnu kolóniu.
En: Today, we open the first Slovak lunar colony."

Sk: "Dav tlieskal, nálada bola radostná.
En: The crowd applauded, and the mood was joyous.

Sk: Martin, Zuzana a Jakub cítili hrdosť a nádej.
En: Martin, Zuzana, and Jakub felt pride and hope.

Sk: Potom prišla na tribúnu vedúca vedeckého tímu, doktorka Petrovičová.
En: Then, the head of the scientific team, Dr. Petrovičová, came to the podium.

Sk: "Toto je len začiatok.
En: "This is just the beginning.

Sk: Naša kolónia, Luna-Slovakia, je pripravená na prvých obyvateľov.
En: Our colony, Luna-Slovakia, is ready for its first inhabitants.

Sk: Budeme skúmať, objavovať a spolupracovať s inými národmi.
En: We will explore, discover, and cooperate with other nations."

Sk: "Martin chytil Zuzanu za ruku.
En: Martin grabbed Zuzana's hand.

Sk: "Je to neuveriteľné," povedal ticho.
En: "It's unbelievable," he said quietly.

Sk: "And this is the flag of our lunar colony," pokračovala Petrovičová.
En: "And this is the flag of our lunar colony," Dr. Petrovičová continued.

Sk: Zdvihla malú slovenskú vlajku, ktorú umiestnila do kapsuly, ktorá poletí na Mesiac.
En: She raised a small Slovak flag, which she placed into a capsule for the journey to the Moon.

Sk: Jakub sa obrátil k Martinovi a Zuzane.
En: Jakub turned to Martin and Zuzana.

Sk: "Kto vie, možno jedného dňa budeme na Mesiaci my traja.
En: "Who knows, maybe one day the three of us will be on the Moon."

Sk: ""Verím, že áno," odpovedala Zuzana so širokým úsmevom.
En: "I believe we will," Zuzana replied with a big smile.

Sk: Program pokračoval do večera.
En: The program continued into the evening.

Sk: Záverečným ohňostrojom nad riekou Dunaj sa Rozžiarilo celé mesto.
En: The final fireworks over the Danube lit up the entire city.

Sk: Martin, Zuzana a Jakub stáli bok po boku, obdivovali farebné svetlá a premýšľali o budúcnosti.
En: Martin, Zuzana, and Jakub stood side by side, admiring the colorful lights and thinking about the future.

Sk: "Bolo to krásne," povedal Martin.
En: "It was beautiful," said Martin.

Sk: "A toto je len začiatok.
En: "And this is just the beginning."

Sk: "Každý z nich cítil vnútornú radosť a nádej na nové dobrodružstvá.
En: Each of them felt an inner joy and hope for new adventures.

Sk: A tak končí tento nezabudnuteľný deň v Bratislave, kde sa začala cesta Slovenska k hviezdam.
En: And so ends this unforgettable day in Bratislava, where Slovakia's journey to the stars began.


Vocabulary Words:
 • courtyard: nádvorie
 • illuminated: osvetlovali
 • gathering: zhromažďovali
 • significant: významný
 • success: úspech
 • replied: odpovedala
 • historic: historický
 • opening: otvára
 • nervous: nervózny
 • atmosphere: atmosféra
 • electrifying: elektrizujúca
 • Prime Minister: premiér
 • podium: tribúna
 • welcome: uvítať
 • guests: hostí
 • citizens: občania
 • colony: kolónia
 • applauded: tlieskal
 • joyous: radostná
 • pride: hrdosť
 • hope: nádej
 • scientific team: vedecký tím
 • inhabitants: obyvateľov
 • explore: skúmať
 • discover: objavovať
 • cooperate: spolupracovať
 • unbelievable: neuveriteľné
 • capsule: kapsula
 • fireworks: ohňostroj
 • inner: vnútorná
mostra menos
Información
Autor FluentFiction.org
Página web www.fluentfiction.org
Etiquetas

Parece que no tienes ningún episodio activo

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Actual

Parece que no tienes ningún episodio en cola

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Siguiente

Portada del episodio Portada del episodio

Cuánto silencio hay aquí...

¡Es hora de descubrir nuevos episodios!

Descubre
Tu librería
Busca