Statue Chat: A Laughter-Filled Day!

Statue Chat: A Laughter-Filled Day!
9 de may. de 2024 · 11m 56s

Fluent Fiction - Slovak: Statue Chat: A Laughter-Filled Day! Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/statue-chat-a-laughter-filled-day/ Story Transcript: Sk: Slnko svietilo nad Bratislavou a hlavné námestie žilo...

mostra más
Fluent Fiction - Slovak: Statue Chat: A Laughter-Filled Day!
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/statue-chat-a-laughter-filled-day

Story Transcript:

Sk: Slnko svietilo nad Bratislavou a hlavné námestie žilo svojim obvyklým každodenným ruchom.
En: The sun was shining over Bratislava and the main square was alive with its usual everyday bustle.

Sk: Lukáš a Jana sa rozhodli užiť si tento krásny deň a vybrali sa na prechádzku mestom.
En: Lukáš and Jana decided to enjoy this beautiful day and went for a walk through the city.

Sk: Keď prechádzali okolo starobylých budov a fontán, Lukášova pozornosť bola pritiahnutá k nehybnej postave, ktorá stála uprostred námestia.
En: As they passed by the ancient buildings and fountains, Lukáš' attention was drawn to a motionless figure standing in the middle of the square.

Sk: Postava bola oblečená ako historický vojak a vyzerala veľmi živo.
En: The figure was dressed like a historical soldier and looked very lifelike.

Sk: Pozri, Jana! Tam musí byť uličný umeliec, ktorý sa vydáva za sochu, aby zabavil ľudí!
En: Look, Jana! There must be a street performer pretending to be a statue to entertain people!

Sk: povedal nadšene Lukáš.
En: Lukáš exclaimed excitedly.

Sk: Jana sa usmiala a pozerala sa na Lukáša ako napätie odchádzal k postave.
En: Jana smiled and watched Lukáš as he approached the figure.

Sk: Lukáš pomaly kráčal k soche, celkom presvedčený o tom, že to je umeliec.
En: Lukáš walked slowly towards the statue, fully convinced that it was a performer.

Sk: Dobrý deň, pán vojak! pozdravil Lukáš a čakal na reakciu.
En: Good day, Mr. Soldier! greeted Lukáš, waiting for a response.

Sk: Ale nikto neodpovedal.
En: But no one answered.

Sk: Musíte mať veľa príbehov zo svojich dobrodružstiev, pokračoval Lukáš, ešte stále si nemyslí, že je to skutočná socha.
En: You must have many stories from your adventures, continued Lukáš, still not believing it was a real statue.

Sk: Jana sa neubránila smiechu, zatiaľ čo Lukáš nadšene rozprával so sochou.
En: Unable to contain her laughter, Jana watched as Lukáš enthusiastically conversed with the statue.

Sk: Lukáš, to nie je uličný umeliec, to je skutočná socha!
En: Lukáš, that's not a street performer, that's a real statue!

Sk: zvolala Jana medzi smiechom.
En: Jana exclaimed amidst laughter.

Sk: Lukáš sa zatváril prekvapene a obrátil sa, aby si prezrel sochu oveľa bližšie.
En: Lukáš looked surprised and turned around to take a closer look at the statue.

Sk: Na tvári sa mu objavil smiech, keď si uvedomil, akú chybu urobil.
En: A smile spread across his face as he realized his mistake.

Sk: Veď to je naozaj socha!
En: It really is a statue!

Sk: vydýchol Lukáš a zapojil sa do Janinho smiechu.
En: Lukáš breathed out and joined in Jana's laughter.

Sk: Oba sa rozosmiali tak veľmi, že ich smiech naplnil celé námestie.
En: Both of them laughed so much that their laughter filled the entire square.

Sk: Z tejto zábavnej situácie sa stanil ich malý vnútorný vtip.
En: This funny situation became their little inside joke.

Sk: Na konci dňa prechádzali okolo sochy ešte raz, Lukáš pokynul soche s humorom:
En: At the end of the day, as they passed by the statue once more, Lukáš waved to the statue humorously,

Sk: Do videnia, pán vojak. Ďakujeme za dnešnú zábavu!
En: Goodbye, Mr. Soldier. Thank you for today's entertainment!

Sk: a obaja sa spolu rozesmiali.
En: and both of them laughed together.

Sk: Od tohto dňa vždy, keď prešli okolo hlavného námestia, Lukáš si s úsmevom všimol sochu.
En: From that day on, whenever they passed by the main square, Lukáš would smile and notice the statue.

Sk: Stalo sa to ich malým tajomstvom, príbehom, ktorý ich postále spojoval v spomienkach na nezabudnuteľný deň, keď Lukáš hovoril so sochou, a Jana nemohla prestať smiať.
En: It became their little secret, a story that continued to connect them in the memories of the unforgettable day when Lukáš talked to the statue and Jana couldn't stop laughing.


Vocabulary Words:
  • unusual: neobvyklý
  • bustle: ruch
  • motionless: nehýbny
  • figurine: socha
  • perceived: prezrel
  • laughter: smiech
  • entertain: zabaviť
  • joke: vtip
  • conversed: rozprával
  • memories: spomienky
mostra menos
Información
Autor FluentFiction.org
Página web www.fluentfiction.org
Etiquetas

Parece que no tienes ningún episodio activo

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Actual

Parece que no tienes ningún episodio en cola

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Siguiente

Portada del episodio Portada del episodio

Cuánto silencio hay aquí...

¡Es hora de descubrir nuevos episodios!

Descubre
Tu librería
Busca