Team Bonding Adventures: A Day in Amsterdam's Vondelpark

7 de jun. de 2024 · 16m 40s
Team Bonding Adventures: A Day in Amsterdam's Vondelpark
Capítulos

01 · Main Story

1m 43s

02 · Vocabulary Words

12m 50s

Descripción

Fluent Fiction - Dutch: Team Bonding Adventures: A Day in Amsterdam's Vondelpark Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/team-bonding-adventures-a-day-in-amsterdams-vondelpark/ Story Transcript: Nl: De zon scheen fel in...

mostra más
Fluent Fiction - Dutch: Team Bonding Adventures: A Day in Amsterdam's Vondelpark
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/team-bonding-adventures-a-day-in-amsterdams-vondelpark

Story Transcript:

Nl: De zon scheen fel in het Vondelpark in Amsterdam.
En: The sun shone brightly in the Vondelpark in Amsterdam.

Nl: Het park was vol leven.
En: The park was full of life.

Nl: Alle bomen waren groen en er klonken vogeltjes in de lucht.
En: All the trees were green, and birds chirped in the air.

Nl: Sophie, Daan en Anouk liepen langs de vijver.
En: Sophie, Daan, and Anouk walked along the pond.

Nl: Ze werkten samen bij een marketingbedrijf.
En: They worked together at a marketing company.

Nl: Vandaag was een speciale dag: een team-building oefening.
En: Today was a special day: a team-building exercise.

Nl: Sophie was een van de managers.
En: Sophie was one of the managers.

Nl: Ze droeg een blauwe jurk en glimlachte veel.
En: She wore a blue dress and smiled often.

Nl: "Laten we beginnen met oefenen," zei ze.
En: "Let's start practicing," she said.

Nl: Daan, die altijd grappen maakte, knikte.
En: Daan, who always made jokes, nodded.

Nl: Anouk, wat meer stil en bedachtzaam, volgde hen.
En: Anouk, more quiet and thoughtful, followed them.

Nl: Ze kwamen bij een open veld.
En: They arrived at an open field.

Nl: Sophie haalde een groot touw uit haar tas.
En: Sophie took a large rope out of her bag.

Nl: "Dit is voor een touwtrekwedstrijd," verklaarde ze.
En: "This is for a tug-of-war competition," she explained.

Nl: Ze vormden twee teams. Sophie en Anouk tegen Daan.
En: They formed two teams: Sophie and Anouk against Daan.

Nl: Hoewel Daan sterk was, werkten Sophie en Anouk goed samen.
En: Although Daan was strong, Sophie and Anouk worked well together.

Nl: Hun teamwork zorgde ervoor dat ze wonnen.
En: Their teamwork ensured they won.

Nl: Daarna deden ze een speurtocht.
En: After that, they did a scavenger hunt.

Nl: Sophie had aanwijzingen verstopt in het park.
En: Sophie had hidden clues in the park.

Nl: "De eerste hint is bij de grote eik," zei ze.
En: "The first hint is by the big oak," she said.

Nl: Daan rende pioniersachtig vooruit, terwijl Anouk de aanwijzingen rustig las.
En: Daan dashed ahead like a pioneer, while Anouk read the clues calmly.

Nl: "We moeten samenwerken," herinnerde Sophie hen.
En: "We need to work together," Sophie reminded them.

Nl: Bij de grote eik vonden ze de eerste aanwijzing.
En: At the big oak, they found the first clue.

Nl: Dit leidde hen naar de rozentuin.
En: This led them to the rose garden.

Nl: In de rozentuin was een tweede hint verborgen tussen de bloemen.
En: In the rose garden, a second hint was hidden among the flowers.

Nl: "Kijk daar!" riep Anouk enthousiast.
En: "Look there!" Anouk exclaimed excitedly.

Nl: Samen vonden ze de volgende locatie: de fontein.
En: Together they found the next location: the fountain.

Nl: Bij de fontein moesten ze water overbrengen met kleine bekertjes zonder iets te morsen.
En: At the fountain, they had to transfer water using small cups without spilling any.

Nl: Het was moeilijk, maar ze lachten veel.
En: It was difficult, but they laughed a lot.

Nl: Ze spatten elkaar nat en werkten samen om de uitdaging te voltooien.
En: They splashed each other and collaborated to complete the challenge.

Nl: Aan het einde van de dag zaten ze op een bankje in het gras.
En: At the end of the day, they sat on a bench in the grass.

Nl: Ze waren moe maar gelukkig.
En: They were tired but happy.

Nl: "We hebben het goed gedaan," zei Sophie.
En: "We did well," said Sophie.

Nl: "We hebben als team gewerkt."
En: "We worked as a team."

Nl: Daan en Anouk knikten instemmend.
En: Daan and Anouk nodded in agreement.

Nl: Het park begon rustiger te worden.
En: The park began to calm down.

Nl: De zon zakte langzaam onder de horizon.
En: The sun slowly set below the horizon.

Nl: Ze besloten om samen iets te drinken in een café nabij.
En: They decided to have a drink together at a nearby café.

Nl: Hun vriendschap en samenwerking waren gegroeid.
En: Their friendship and collaboration had grown.

Nl: Vandaag was niet alleen een team-building oefening, maar ook een dag van nieuwe herinneringen en sterke banden.
En: Today was not just a team-building exercise but also a day of new memories and strong bonds.

Nl: De volgende dag op kantoor keken ze terug op een geslaagde dag.
En: The next day at the office, they looked back on a successful day.

Nl: "Wij zijn een sterker team nu," zei Sophie.
En: "We are a stronger team now," said Sophie.

Nl: Iedereen was het eens.
En: Everyone agreed.

Nl: Ze glimlachten en begonnen aan hun werk met meer enthousiasme en een diepere band.
En: They smiled and started their work with more enthusiasm and a deeper connection.

Nl: Zo eindigde een dag vol avontuur en samenwerking in het prachtige Vondelpark.
En: So ended a day full of adventure and collaboration in the beautiful Vondelpark.


Vocabulary Words:
 • brightly: fel
 • full of life: vol leven
 • chirped: klonken
 • pond: vijver
 • team-building exercise: team-building oefening
 • quiet: stil
 • thoughtful: bedachtzaam
 • open field: open veld
 • large rope: groot touw
 • tug-of-war competition: touwtrekwedstrijd
 • teamwork: teamwork
 • scavenger hunt: speurtocht
 • hidden: verstopt
 • hint: hint
 • oak: eik
 • pioneer: pioniersachtig
 • rose garden: rozentuin
 • clue: aanwijzing
 • fountain: fontein
 • transfer: overbrengen
 • spilled: morsen
 • splashed: spatten
 • collaborated: samenwerken
 • challenge: uitdaging
 • ensured: zorgde ervoor
 • benches: bankje
 • horizon: horizon
 • memories: herinneringen
 • bonds: banden
 • successful: geslaagde
mostra menos
Información
Autor FluentFiction.org
Organización Kameron Kilchrist
Página web www.fluentfiction.org
Etiquetas

Parece que no tienes ningún episodio activo

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Actual

Portada del podcast

Parece que no tienes ningún episodio en cola

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Siguiente

Portada del episodio Portada del episodio

Cuánto silencio hay aquí...

¡Es hora de descubrir nuevos episodios!

Descubre
Tu librería
Busca