The Budapest Duck Quack: An Unforgettable Language Lesson

The Budapest Duck Quack: An Unforgettable Language Lesson
9 de may. de 2024 · 13m 16s

Fluent Fiction - Hungarian: The Budapest Duck Quack: An Unforgettable Language Lesson Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/the-budapest-duck-quack-an-unforgettable-language-lesson/ Story Transcript: Hu: Emese, a nyüzsgő Budapest szívében...

mostra más
Fluent Fiction - Hungarian: The Budapest Duck Quack: An Unforgettable Language Lesson
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/the-budapest-duck-quack-an-unforgettable-language-lesson

Story Transcript:

Hu: Emese, a nyüzsgő Budapest szívében él, egy zsúfolt, de pezsgő lakásban.
En: Emese lives in the bustling heart of Budapest, in a crowded but vibrant apartment.

Hu: Ott is találkozik Bencével és Zsolttal, akik szintén ott élnek.
En: There she meets Bence and Zsolt, who also live there.

Hu: Az életük fordulóponthoz ér, amikor találkoznak Amandával, egy városba látogató amerikai turistával.
En: Their lives reach a turning point when they encounter Amanda, an American tourist visiting the city.

Hu: A lány próbál beilleszkedni, de a nyelvi akadályok rendre közbejönnek.
En: The girl tries to fit in, but language barriers keep getting in the way.

Hu: "Meg kell értened," magyarázza Emese, szemei csillognak a nevetéstől.
En: "You have to understand," Emese explains, her eyes sparkling with laughter.

Hu: "A 'ö' hangot, mint egy kacsa nyekkentést kell ejteni.
En: "The sound 'ö' should be pronounced like a duck quack."

Hu: "Zsolt és Bence kacagnak.
En: Zsolt and Bence burst into laughter.

Hu: Emese mosolya benevez a játékba.
En: Emese's smile joins the game.

Hu: Amanda, fehér kalapja alatt megbújva, nagy szemekkel néz rájuk, próbálva megfejteni e különös hangot.
En: Amanda, hiding under her white hat, looks at them with big eyes, trying to decipher this peculiar sound.

Hu: "A kacsa!
En: "The duck!"

Hu: " kiáltja Emese, és olyan arckifejezést vág, mintha épp egy nagyon mérges kacsát utánozna.
En: Emese exclaims, pulling a face as if imitating a very angry duck.

Hu: "Ö, ö, ö," ismétli, miközben hangosan hahotázik.
En: "Ö, ö, ö," she repeats, while laughing out loud.

Hu: Az összes többi vendég a kávézóban ránéz, de ők nem törődnek vele.
En: All the other guests in the café look at her, but they pay no attention.

Hu: Zsolt és Bence is kipróbálják, de még Amandánál is rosszabbul csinálják.
En: Zsolt and Bence also give it a try, but they do even worse than Amanda.

Hu: A kijárat felől halkan kacsa nyekkenést lehet hallani.
En: From the direction of the exit, a faint duck quack can be heard.

Hu: Amanda elpirul, de megpróbálja újra.
En: Amanda blushes, but she tries again.

Hu: "Ö", ismétli, a szája már-már azt a kifejezést öltve, mint amikor Emese utánozta a vadon élő kacsát.
En: "Ö," she repeats, with her mouth almost showing the expression as when Emese imitated a wild duck.

Hu: A napok múlásával Amanda egyre jobb lesz a magyar kiejtésben.
En: As the days go by, Amanda gets better at Hungarian pronunciation.

Hu: A magyarul tanuló lány számára Emese, Bence és Zsolt az otthon jelentik.
En: For the girl learning Hungarian, Emese, Bence, and Zsolt represent home.

Hu: Továbbra is nevetnek és beszélgetnek, és Amanda folyamatosan javul - még a kacsa hangját is sikerül eltalálnia.
En: They continue to laugh and chat, and Amanda keeps improving - she even manages to nail the duck's sound.

Hu: Az idő végül tovább halad, Amanda hazatér Amerikába, de a barátok továbbra is kapcsolatban maradnak.
En: Time eventually moves on, Amanda returns to America, but the friends stay in touch.

Hu: A távolság ellenére továbbra is nevetnek a közös emlékeken, és a "kacsa" lecke tovább örökítik rajta.
En: Despite the distance, they continue laughing over shared memories, perpetuating the "duck" lesson.

Hu: Az a nap, amikor a kacsa nyekkenést próbálta megtanulni, örökre szívükben él.
En: The day she tried to learn the duck quack remains in their hearts forever.

Hu: Ez a történet nem csak Amanda tanulásáról szól, hanem arról is, hogy a nyelv és a nevetés olyan híd, ami összeköt.
En: This story is not just about Amanda's learning journey, but also about how language and laughter are bridges that connect.

Hu: Emese, Bence és Zsolt sosem felejtik el azt a napot, ahogy Amanda sem.
En: Emese, Bence, and Zsolt will never forget that day, just like Amanda.

Hu: Az 'ö' hang olyan, mint egy kacsa nyekkenése - kacagtató, összetett és mégis egyszerű.
En: The 'ö' sound is like a duck quack - amusing, complex, and yet simple.

Hu: Egy emlék, ami örökké él.
En: A memory that lives on forever.


Vocabulary Words:
 • Emese: Emese
 • Bence: Bence
 • Zsolt: Zsolt
 • Amanda: Amanda
 • Duck: Kacsa
 • Quack: Nyekkentés
 • Sound: Hang
 • Laughter: Nevetés
 • Language: Nyelv
 • Barriers: Akadályok
 • Fit in: Beilleszkedni
 • Sparkling: Csillogó
 • Pronounced: Ejteni
 • Encounter: Találkozni
 • Mouth: Száj
 • Expression: Arckifejezés
 • Americans: Amerikaiak
 • Tourist: Turista
 • Visit: Látogatás
 • Imitating: Utánozni
 • Complex: Összetett
 • Simple: Egyszerű
 • Memory: Emlék
 • Journey: Utazás
 • Bridge: Híd
 • Connect: Összekötni
 • Forever: Örökké
 • Friends: Barátok
 • Distance: Távolság
mostra menos
Información
Autor FluentFiction.org
Página web www.fluentfiction.org
Etiquetas

Parece que no tienes ningún episodio activo

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Actual

Portada del podcast

Parece que no tienes ningún episodio en cola

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Siguiente

Portada del episodio Portada del episodio

Cuánto silencio hay aquí...

¡Es hora de descubrir nuevos episodios!

Descubre
Tu librería
Busca