The Great Garlic Gaffe: A Culinary Tale

The Great Garlic Gaffe: A Culinary Tale
22 de feb. de 2024 · 13m 29s

Fluent Fiction - Latvian: The Great Garlic Gaffe: A Culinary Tale Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/the-great-garlic-gaffe-a-culinary-tale/ Story Transcript: Lv: Vienā spilgtā saulainā dienā Andris, kurš...

mostra más
Fluent Fiction - Latvian: The Great Garlic Gaffe: A Culinary Tale
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/the-great-garlic-gaffe-a-culinary-tale

Story Transcript:

Lv: Vienā spilgtā saulainā dienā Andris, kurš bija pazīstams ar savu mīlestību pret ēst gatavošanu, devās uz Rīgas Centrāltirgu.
En: One bright sunny day, Andris, known for his love of cooking, went to Riga Central Market.

Lv: Viņš gribēja pagatavot savai vecmāmiņai īpaši labu sīpolu zupu, par kuru viņa bija dzirdējusi tik daudz labu vārdu.
En: He wanted to make a special onion soup for his grandmother, which he had heard so many good things about.

Lv: Ar domu par labākajiem tirgus piedāvājumiem, viņš iedūrās tirgus burzmā.
En: With thoughts of the best market offerings in mind, he plunged into the market bustle.

Lv: Andris tikās ar savu draugu Māri, kurš strādāja pie daržavu stenda.
En: Andris met his friend Māris, who worked at the vegetable stand.

Lv: Māris izrādīja viņam lielākos un svaigākos sīpolus, bet blakus tiem bija arī pārpildīts kaudzīte ar dīvaini līdzīgiem produktiem.
En: Māris showed him the biggest and freshest onions, but next to them, there was also a pile of strange similar-looking products.

Lv: Andris, skatoties caur steigas brillem, nepamanīja, kā paņēma nevis sīpolus, bet ķiplokus.
En: In his haste, Andris, looking through his hurried glasses, accidentally grabbed garlic instead of onions.

Lv: Neuzmanības dēļ viņa zupa solījās būt ļoti savāda.
En: Due to his carelessness, his soup was bound to be very different.

Lv: Zane, kura pie tuvējā stenda pārdeva sieru un citus lauku labumus, pamanīja Andra kļūdu, bet tā kā viņš tik steidzīgi devās prom, viņa nespēja viņu brīdināt.
En: Zane, who sold cheese and other rural delights at the nearby stall, noticed Andris's mistake, but since he was in a hurry, she couldn't warn him.

Lv: Zane baisi smējās, domādama par to, kas gan varētu notikt.
En: Zane laughed, thinking about what could happen.

Lv: Mājās Andris sajauca zupai nepieciešamās sastāvdaļas, tajā skaitā savus "sīpolus".
En: Back home, Andris mixed the necessary ingredients for the soup, including his "onions."

Lv: Visu pagatavoja ar sirsnīgu rūpību, un veselas mājas piepildīja lieliski aromāti.
En: He prepared everything with heartfelt care, filling the whole house with wonderful aromas.

Lv: Viņš tik ļoti gaidīja vecmāmiņas komplimentu par garšīgo zupu.
En: He was eagerly anticipating his grandmother's compliment for the delicious soup.

Lv: Vecmāmiņa pie galda sēdās cienīgi un sāka zupu garšot. Pirmā karote... un viņas sejas izteiksme uzreiz izmainījās.
En: Grandma sat at the table and started tasting the soup. The first spoonful... and her facial expression immediately changed.

Lv: "Ak, Andri, bet kāpēc šī zupa tik ļoti pēc ķiplokiem smaržo?"
En: "Oh, Andris, why does this soup smell so strongly of garlic?"

Lv: Andris bija apjucis. Viņam ienāca prātā tie spilgti "sīpoli", ko viņš bija nopircis, un tad viņš saprata – tie visi bija ķiploki.
En: Andris was confused. He remembered those bright "onions" he had bought, and then he realized – they were all garlic.

Lv: Sejā stājās izbrīns un kauns. Bet vecmāmiņa, izpratnei vēlídaināca, sāka smieties un teica: "Aknīt, visiem mums kļūdas sanāk; galvenais ir mācīties no tām."
En: Disbelief and shame showed on his face. But his grandmother, understandingly, started laughing and said, "Oh dear, we all make mistakes; the most important thing is to learn from them."

Lv: Lai labotu situāciju, Andris nākamajā dienā devās atpakaļ uz tirgu,
En: To make amends, the next day Andris went back to the market.

Lv: viņš meklēja Māri un Zani, lai pastāstītu par savu smieklīgo piedzīvojumu.
En: He looked for Māris and Zane to tell them about his comical adventure.

Lv: Abi draugi smēja viņam līdzi, un šoreiz Māris pārliecinājās, ka Andris saņēma īstos sīpolus.
En: Both friends laughed with him, and this time Māris made sure that Andris got the real onions.

Lv: Vecmāmiņai bija sagatavota jauna, skaisti zelta sīpolu zupa, un šoreiz tā bija tieši tā, kā viņa bija gaidījusi.
En: A new, beautifully golden onion soup was prepared for the grandmother, and this time it was exactly what she had been expecting.

Lv: Un Andris saprata vienkāršu patiesību – reizēm no kļūdām var gūt gan labas atmiņas, gan vērtīgas mācības.
En: And Andris realized a simple truth – sometimes from mistakes, we can gain good memories and valuable lessons.


Vocabulary Words:
 • market bustle: Tirgus burzma
 • offerings: piedāvājumi
 • plunged: iedūrās
 • haste: steiga
 • hurried: steigas
 • carelessness: neuzmanība
 • comical: smieklīgs
 • amends: labojumi
 • anticipating: gaidot
 • confused: apjucis
 • realized: saprata
 • understandingly: izpratnei
 • memories: atmiņas
mostra menos
Información
Autor FluentFiction.org
Página web www.fluentfiction.org
Etiquetas

Parece que no tienes ningún episodio activo

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Actual

Portada del podcast

Parece que no tienes ningún episodio en cola

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Siguiente

Portada del episodio Portada del episodio

Cuánto silencio hay aquí...

¡Es hora de descubrir nuevos episodios!

Descubre
Tu librería
Busca