The Magic of Coziness: A Heartwarming Tale from Bergen

The Magic of Coziness: A Heartwarming Tale from Bergen
20 de feb. de 2024 · 13m 30s

Fluent Fiction - Norwegian: The Magic of Coziness: A Heartwarming Tale from Bergen Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/the-magic-of-coziness-a-heartwarming-tale-from-bergen/ Story Transcript: Nb: Historien starter i Bergen....

mostra más
Fluent Fiction - Norwegian: The Magic of Coziness: A Heartwarming Tale from Bergen
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/the-magic-of-coziness-a-heartwarming-tale-from-bergen

Story Transcript:

Nb: Historien starter i Bergen.
En: The story starts in Bergen.

Nb: Ingrid, Lars og Sofie bor her.
En: Ingrid, Lars, and Sofie live here.

Nb: Bergen har mange fjell og mye regn.
En: Bergen has many mountains and a lot of rain.

Nb: Men bortsett fra fjellene og regnet, har Bergen en sterk tradisjon for noe spesielt: koselig.
En: But apart from the mountains and the rain, Bergen has a strong tradition for something special: coziness.

Nb: Ingrid er lærer.
En: Ingrid is a teacher.

Nb: Hun elsker jobben sin.
En: She loves her job.

Nb: Lars er sjef i en bank.
En: Lars is a bank manager.

Nb: Han er alltid travel.
En: He is always busy.

Nb: Sofie er Ingrids og Lars' datter.
En: Sofie is Ingrid and Lars' daughter.

Nb: Hun er 10 år og går i femte klasse.
En: She is 10 years old and in the fifth grade.

Nb: En dag får Ingrid besøk av en venn.
En: One day, Ingrid receives a visit from a friend.

Nb: Han kommer fra et varmt land.
En: He comes from a warm country.

Nb: Han skjønner ikke hva koselig er.
En: He doesn't understand what coziness is.

Nb: Ingrid liker utfordringer.
En: Ingrid likes challenges.

Nb: Hun tenker: "Dette er en fin utfordring!
En: She thinks, "This is a nice challenge!"

Nb: "Ingrid tar vennen sin med hjem.
En: Ingrid takes her friend home.

Nb: Hun vil vise han hva koselig er.
En: She wants to show him what coziness is.

Nb: Sofie og Lars er også hjemme.
En: Sofie and Lars are also at home.

Nb: De hjelper Ingrid.
En: They help Ingrid.

Nb: Sofie tenner lys.
En: Sofie lights candles.

Nb: Lys gjør det koselig.
En: Candles make it cozy.

Nb: Lars lager kakao.
En: Lars makes cocoa.

Nb: Kakao er en koselig drikke.
En: Cocoa is a cozy drink.

Nb: Men vennen ser ikke ut til å forstå.
En: But the friend doesn't seem to understand.

Nb: Han sier: "I mitt land er det alltid varmt.
En: He says, "In my country, it's always warm.

Nb: Vi sitter ute, vi ikke tenner lys.
En: We sit outside, we don't light candles."

Nb: "Ingrid tenker hardt.
En: Ingrid thinks hard.

Nb: Hun vil at vennen skal forstå.
En: She wants her friend to understand.

Nb: Hun tenker: "Koselig kan ikke alltid oversettes.
En: She thinks, "Coziness can't always be translated.

Nb: Men det kan føles.
En: But it can be felt."

Nb: "Så Ingrid har en ide.
En: So Ingrid has an idea.

Nb: Hun forteller en historie.
En: She tells a story.

Nb: Hun forteller om da hun og Lars var unge.
En: She talks about when she and Lars were young.

Nb: De gikk ofte på fjellet.
En: They often went to the mountains.

Nb: Etter en lang dag ute, fant de en liten hytte.
En: After a long day outside, they found a small cabin.

Nb: Hytta var varm og koselig.
En: The cabin was warm and cozy.

Nb: De drakk kakao og lo mye.
En: They drank cocoa and laughed a lot.

Nb: Vennen til Ingrid lytter til historien.
En: Ingrid's friend listens to the story.

Nb: Han smiler.
En: He smiles.

Nb: Han sier: "Jeg tror jeg begynner å forstå.
En: He says, "I think I'm starting to understand.

Nb: Koselig er en følelse.
En: Coziness is a feeling.

Nb: Det er en følelse av glede og varme, selv om det er kaldt ute.
En: It's a feeling of joy and warmth, even when it's cold outside."

Nb: " Ingrid, Lars og Sofie er glade.
En: Ingrid, Lars, and Sofie are happy.

Nb: De har klart å forklare hva koselig er.
En: They have managed to explain what coziness is.

Nb: Nå skjønner vennen hva Bergen er kjent for.
En: Now the friend understands what Bergen is known for.

Nb: Han skjønner at Bergen kanskje er mer enn fjell og regn.
En: He realizes that Bergen might be more than just mountains and rain.

Nb: Bergen er også koselig.
En: Bergen is also cozy.

Nb: Han smiler og sier: "Takk for at jeg fikk oppleve koselig.
En: He smiles and says, "Thank you for letting me experience coziness.

Nb: Nå vil jeg vise dette til folk hjemme.
En: Now I want to show this to people back home."

Nb: "Historien slutter med at alle er glade.
En: The story ends with everyone being happy.

Nb: Ingrid, Lars og Sofie har lært bort noe viktig.
En: Ingrid, Lars, and Sofie have taught something important.

Nb: Vennen reiser hjem og tar med seg en bit av Bergen - en følelse av koselig.
En: The friend goes back home taking with him a piece of Bergen - a feeling of coziness.


Vocabulary Words:
 • Bergen: Bergen
 • Ingrid: Ingrid
 • Lars: Lars
 • Sofie: Sofie
 • mountains: fjell
 • rain: regn
 • strong: sterk
 • tradition: tradisjon
 • coziness: koselig
 • teacher: lærer
 • bank manager: sjef i en bank
 • daughter: datter
 • friend: venn
 • warm: varmt
 • challenge: utfordring
 • home: hjem
 • candles: lys
 • cocoa: kakao
 • drinks: drikke
 • understand: forstå
 • translate: oversettes
 • felt: føles
 • story: historie
 • young: unge
 • laughed: lo
 • joy: glede
 • warmth: varme
 • happy: glade
 • important: viktig
mostra menos
Capítulos

01 · Main Story

9m 53s

02 · Vocabulary Words

12m 48s

Información
Autor FluentFiction.org
Página web www.fluentfiction.org
Etiquetas

Parece que no tienes ningún episodio activo

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Actual

Portada del podcast

Parece que no tienes ningún episodio en cola

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Siguiente

Portada del episodio Portada del episodio

Cuánto silencio hay aquí...

¡Es hora de descubrir nuevos episodios!

Descubre
Tu librería
Busca