The Mix-Up at Athenry Market: A Tale of Friendship and Laughter

The Mix-Up at Athenry Market: A Tale of Friendship and Laughter
17 de may. de 2024 · 14m 4s

Fluent Fiction - Irish: The Mix-Up at Athenry Market: A Tale of Friendship and Laughter Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/the-mix-up-at-athenry-market-a-tale-of-friendship-and-laughter/ Story Transcript: Ga: Bhí lá...

mostra más
Fluent Fiction - Irish: The Mix-Up at Athenry Market: A Tale of Friendship and Laughter
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/the-mix-up-at-athenry-market-a-tale-of-friendship-and-laughter

Story Transcript:

Ga: Bhí lá breá gréine i mBaile Átha an Rí nuair a chuaigh Siobhán agus Aidan go dtí margadh na cathrach.
En: It was a fine sunny day in Athenry when Siobhán and Aidan went to the city market.

Ga: Bhí an margadh gnóthach le daoine ag siopadóireacht, ag caint agus ag gáire.
En: The market was bustling with people shopping, talking, and laughing.

Ga: Bhí túir agus balcóin arda timpeall.
En: There were tall towers and balconies around.

Ga: Siobhán agus Aidan ag siopadóireacht.
En: Siobhán and Aidan were shopping.

Ga: Bhí mála mór ag Siobhán agus ceann eile ag Aidan.
En: Siobhán had a big bag and Aidan had another.

Ga: Bhí siad beirt ag ceannach rudaí le hithe, marbaimúil.
En: They were both buying things to eat, like food.

Ga: Cheannaigh Siobhán cáis agus arán.
En: Siobhán bought cheese and bread.

Ga: Cheannaigh Aidan gallúnach ealaíonta.
En: Aidan bought artisanal soap.

Ga: Bhí siad sásta lena gceannacháin.
En: They were happy with their purchases.

Ga: Bhí caint agus gáire ann.
En: There was chatter and laughter.

Ga: Bhí an margadh spleodrach.
En: The market was lively.

Ga: Bhí siad ag siopadóireacht ar feadh uair an chloig.
En: They were shopping for an hour.

Ga: Ansin, chuaigh siad abhaile.
En: Then, they went home.

Ga: Nuair a bhí siad sa bhaile, shuigh Siobhán síos ag an mbord.
En: When they were home, Siobhán sat down at the table.

Ga: Bhí ocras uirthi.
En: She was hungry.

Ga: Thosaigh sí ag oscailt a mála.
En: She started to open her bag.

Ga: Ach!
En: But!

Ga: Chonaic sí santachán sa mála.
En: She saw a soap in the bag.

Ga: Cheap sí go raibh sé ait.
En: She thought it was strange.

Ga: "Gallúnach?
En: "Soap?

Ga: Cad é seo?
En: What is this?"

Ga: " dúirt sí.
En: she said.

Ga: Ag an am céanna, bhí Aidan ina sheomra.
En: At the same time, Aidan was in his room.

Ga: D'oscail sé a mhála freisin.
En: He opened his bag too.

Ga: Bhí ionadh air.
En: He was surprised.

Ga: "Cáis agus arán?
En: "Cheese and bread?

Ga: Cá bhfuil mo ghallúnach?
En: Where is my soap?"

Ga: " Chuir sé glao ar Siobhán láithreach.
En: He called Siobhán immediately.

Ga: "Siobhán, an bhfuil tú ann?
En: "Siobhán, are you there?"

Ga: " d'fhiafraigh sé.
En: he asked.

Ga: D'fhreagair Siobhán.
En: Siobhán answered.

Ga: "Aidan, an bhfuil tú ag magadh?
En: "Aidan, are you kidding?

Ga: Tá gallúnach agat?
En: Do you have soap?"

Ga: "Bhí siocair ar Aidan.
En: Aidan was startled.

Ga: "Sea!
En: "Yes!

Ga: Tá do cháise agus arán sa mhála atá agam.
En: Your cheese and bread are in the bag I have.

Ga: Ó, tá brón orm!
En: Oh, I'm sorry!

Ga: Rinne muid botún.
En: We made a mistake.

Ga: An féidir linn malartú arís?
En: Can we swap again?"

Ga: ""Tá, cinnte," a dúirt Siobhán.
En: "Yes, certainly," said Siobhán.

Ga: Bhuail siad le chéile arís ag an margadh.
En: They met again at the market.

Ga: Rinne siad gáire faoi.
En: They laughed about it.

Ga: Ansin, d'athraigh siad na málaí.
En: Then, they exchanged the bags.

Ga: Bhí siad beirt sásta arís.
En: They were both happy again.

Ga: D'ith Siobhán a cáis agus arán le huisce.
En: Siobhán ate her cheese and bread with water.

Ga: Agus ghlan Aidan a lámha leis an ngallúnach nua.
En: And Aidan cleaned his hands with the new soap.

Ga: Bhí siad sásta agus sona.
En: They were happy and content.

Ga: Ar ais sa bhaile, d'fhoghlaim siad an ceacht.
En: Back home, they learned a lesson.

Ga: Bhí siad níos cúramach as sin amach.
En: They were more careful from then on.

Ga: Ba thús nua dóibh.
En: It was a new beginning for them.

Ga: Bhí cairdeas níos láidre acu.
En: Their friendship grew stronger.

Ga: Sin deireadh an scéil anseo i nGaillimh.
En: That's the end of the story here in Galway.


Vocabulary Words:
 • fine: breá
 • sunny: gréine
 • bustling: gnóthach
 • towers: túir
 • balconies: balcóin
 • shop: siopa
 • big: mór
 • buy: ceannaigh
 • bread: arán
 • artisanal: ealaíonta
 • purchases: ceannacháin
 • chatter: caint
 • lively: spleodrach
 • talk: labhair
 • laugh: gáire
 • strange: ait
 • soap: gallúnach
 • hug: barróg
 • careful: cúramach
 • confused: mearbhall
 • forgot: dearmad
 • sad: brónach
 • lesson: ceacht
 • content: sásta
 • mistake: botún
 • hungry: ocras
 • again: arís
 • room: seomra
 • immediately: láithreach
 • called: ghlaoigh
mostra menos
Información
Autor FluentFiction.org
Página web www.fluentfiction.org
Etiquetas

Parece que no tienes ningún episodio activo

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Actual

Portada del podcast

Parece que no tienes ningún episodio en cola

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Siguiente

Portada del episodio Portada del episodio

Cuánto silencio hay aquí...

¡Es hora de descubrir nuevos episodios!

Descubre
Tu librería
Busca