The Mystery of the Missing Key: An Epic Festival Adventure

8 de jun. de 2024 · 16m 5s
The Mystery of the Missing Key: An Epic Festival Adventure
Capítulos

01 · Main Story

1m 41s

02 · Vocabulary Words

12m 20s

Descripción

Fluent Fiction - Hungarian: The Mystery of the Missing Key: An Epic Festival Adventure Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/the-mystery-of-the-missing-key-an-epic-festival-adventure/ Story Transcript: Hu: László és Katalin...

mostra más
Fluent Fiction - Hungarian: The Mystery of the Missing Key: An Epic Festival Adventure
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/the-mystery-of-the-missing-key-an-epic-festival-adventure

Story Transcript:

Hu: László és Katalin izgatottan várták a nyári fesztivált a Balaton partján fekvő kis faluban.
En: László and Katalin eagerly awaited the summer festival in the small village by Lake Balaton.

Hu: Minden évben a falubeliek özönlöttek az eseményre.
En: Every year, the villagers flocked to the event.

Hu: Ott voltak színes sátrak, finom ételek és boldog emberek.
En: There were colorful tents, delicious foods, and happy people.

Hu: De idén nagy baj történt.
En: But this year, disaster struck.

Hu: Az ünnepélyes megnyitó kulcsa eltűnt.
En: The key for the ceremonial opening had vanished.

Hu: A falu központjában nagy volt a zűrzavar.
En: There was great chaos in the village center.

Hu: Az emberek egymás között suttogtak.
En: People were whispering among themselves.

Hu: "Hol lehet a kulcs?
En: "Where could the key be?

Hu: Ki látta utoljára?
En: Who saw it last?"

Hu: " László és Katalin összenéztek.
En: László and Katalin exchanged glances.

Hu: Tudták, hogy valamit tenniük kell.
En: They knew they had to do something.

Hu: "Induljunk el," mondta László.
En: "Let's go," said László.

Hu: "Keressük meg a kulcsot.
En: "Let's find the key."

Hu: " Katalin bólintott, és együtt indultak útnak.
En: Katalin nodded, and they set off together.

Hu: Elsőként Vincét kérdezték, a falu polgármesterét.
En: First, they asked Vince, the village mayor.

Hu: Vince a homlokát ráncolta.
En: Vince frowned.

Hu: "Nem tudom, hol lehet a kulcs.
En: "I don't know where the key could be.

Hu: De talán beszéljetek Márival, az idős hölggyel.
En: But maybe you should talk to Mari, the elderly lady.

Hu: Ő sok mindent tud.
En: She knows a lot."

Hu: "László és Katalin Márival találkoztak.
En: László and Katalin met with Mari.

Hu: Mária mosolygott, amikor hallotta a problémát.
En: Mari smiled when she heard about the problem.

Hu: "A kulcs mindig a régi templom haranglába volt rejtve," mondta Mária.
En: "The key was always hidden in the old church bell tower," she said.

Hu: "De valaki talán elvitte onnan.
En: "But maybe someone has taken it from there."

Hu: "Gyorsan a templomhoz siettek.
En: They quickly rushed to the church.

Hu: A templom régi és hatalmas volt.
En: The church was old and enormous.

Hu: László felmászott a harangtoronyba.
En: László climbed the bell tower.

Hu: Azonban a kulcs nem volt ott.
En: However, the key was not there.

Hu: Csüggedve néztek egymásra.
En: They looked at each other, disheartened.

Hu: Most mi lesz?
En: What now?

Hu: Ekkor egy fiú, Bence, rohant hozzájuk.
En: Then a boy, Bence, ran up to them.

Hu: "László!
En: "László!

Hu: Katalin!
En: Katalin!

Hu: A barlangnál láttam egy furcsa dolgot!
En: I saw something strange by the cave!

Hu: Talán ott van a kulcs!
En: Maybe the key is there!"

Hu: " Nem vesztegették az időt.
En: They didn't waste any time.

Hu: Felkerekedtek, és elmentek a barlanghoz.
En: They set off and went to the cave.

Hu: A barlang sötét és félelmetes volt, de László bátor volt.
En: The cave was dark and eerie, but László was brave.

Hu: Lámpással a kezében előrement.
En: Holding a lantern, he led the way.

Hu: Hirtelen Katalin felkiáltott.
En: Suddenly, Katalin shouted.

Hu: "Nézd, ott van valami csillogó!
En: "Look, there's something shiny over there!"

Hu: " Valóban, egy kő alatt megtalálták a kulcsot.
En: Indeed, under a rock, they found the key.

Hu: Mindketten megkönnyebbülten fellélegeztek.
En: They both breathed a sigh of relief.

Hu: Visszatérve a faluba, már várták őket.
En: Returning to the village, they were already being awaited.

Hu: A polgármester boldogan kiáltotta: "Megvan a kulcs!
En: The mayor joyfully shouted, "The key is found!

Hu: Kezdődhet a fesztivál!
En: The festival can begin!"

Hu: " Az emberek tapsoltak és nevetve ölelték meg Lászlót és Katalint.
En: The people clapped and hugged László and Katalin, laughing.

Hu: Az ünnepség csodás volt.
En: The celebration was marvelous.

Hu: Színes lampionok fénylettek az égen, és a gyerekek vidáman játszottak.
En: Colorful lanterns glowed in the sky, and children played joyfully.

Hu: László és Katalin elégedetten néztek körül.
En: László and Katalin looked around with satisfaction.

Hu: Tudták, hogy idén is emlékezetes nyár vár rájuk a Balaton partján.
En: They knew another memorable summer awaited them by Lake Balaton.

Hu: A falu újra boldog volt, és a fesztivál méltóképpen kezdődött el.
En: The village was happy again, and the festival started in grand style.


Vocabulary Words:
 • eagerly: izgatottan
 • awaited: várták
 • villagers: falubeliek
 • flocked: özönlöttek
 • delicious: finom
 • disaster: nagy baj
 • ceremonial: ünnepélyes
 • vanished: eltűnt
 • chaos: zűrzavar
 • whispering: suttogtak
 • glances: összenéztek
 • nodded: bólintott
 • set off: elindultak
 • mayor: polgármester
 • frowned: ráncolta
 • elderly: idős
 • disheartened: csüggedve
 • eerie: félelmetes
 • brave: bátor
 • lantern: lámpás
 • shiny: csillogó
 • sighed: fellélegeztek
 • joyfully: boldogan
 • hugged: ölelték
 • laughing: nevetve
 • marvelous: csodás
 • glowed: fénylettek
 • satisfaction: elégedetten
 • memorable: emlékezetes
 • grand style: méltóképpen
mostra menos
Información
Autor FluentFiction.org
Organización Kameron Kilchrist
Página web www.fluentfiction.org
Etiquetas

Parece que no tienes ningún episodio activo

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Actual

Portada del podcast

Parece que no tienes ningún episodio en cola

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Siguiente

Portada del episodio Portada del episodio

Cuánto silencio hay aquí...

¡Es hora de descubrir nuevos episodios!

Descubre
Tu librería
Busca