The Summer Adventures: Mistaken Identities and Lasting Friendships

The Summer Adventures: Mistaken Identities and Lasting Friendships
9 de dic. de 2023 · 14m

Fluent Fiction - Polish: The Summer Adventures: Mistaken Identities and Lasting Friendships Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/the-summer-adventures-mistaken-identities-and-lasting-friendships/ Story Transcript: Pl: Aleksander pojawił się na lotnisku...

mostra más
Fluent Fiction - Polish: The Summer Adventures: Mistaken Identities and Lasting Friendships
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/the-summer-adventures-mistaken-identities-and-lasting-friendships

Story Transcript:

Pl: Aleksander pojawił się na lotnisku w Warszawie na początku lata.
En: Aleksander arrived at Warsaw airport in the early summer.

Pl: Zgrabnie zsunął niebieską walizkę z tasmy bagażowej, wyjrzał przez wielkie okna na rozległe pola i odetchnął pełnymi piersiami.
En: He smoothly grabbed his blue suitcase from the baggage carousel, looked out through the large windows at the extensive fields, and took a deep breath.

Pl: Jego pierwszy raz w Polsce.
En: It was his first time in Poland.

Pl: Z Warszawy, głównego miasta Polski, znamy wiele symboli.
En: From Warsaw, Poland's capital city, we know many symbols.

Pl: Jednym z nich jest Pałac Kultury i Nauki.
En: One of them is the Palace of Culture and Science.

Pl: Jest to wielki, monumentalny budynek, który pomimo różnych opinii, jest atutem tego miejsca.
En: It is a grand and monumental building that, despite varying opinions, is an asset to this place.

Pl: To tam Aleksander miał spotkać swojego przyjaciela, Jakuba.
En: It was there that Aleksander was supposed to meet his friend, Jakub.

Pl: Aleksander i Jakub poznali się podczas wymiany studenckiej w Londynie.
En: Aleksander and Jakub had met during a student exchange in London.

Pl: Obaj są miłośnikami rocka i mieli zamiar zwiedzić pewne słynne polskie rockowe kluby.
En: Both of them were rock music enthusiasts and had plans to visit certain famous Polish rock clubs.

Pl: Aleksander wsiadł w pociąg do centrum miasta.
En: Aleksander boarded the train to the city center.

Pl: W tłumie na dworcu, dostrzegł Jakuba, który machał do niego od strony Pałacu Kultury i Nauki.
En: In the crowd at the station, he spotted Jakub waving at him from the side of the Palace of Culture and Science.

Pl: "Cześć, Zubrowka!
En: "Hey, Zubrowka!"

Pl: " - krzyknął Aleksander z szerokim uśmiechem, myląc imię Jakuba z popularną marką polskiej wódki.
En: Aleksander shouted with a wide smile, mistaking Jakub's name for a popular brand of Polish vodka.

Pl: Operując na minimalnym zrozumieniu języka polskiego, zrobił proste, ale zabawne błędy.
En: Operating with minimal understanding of the Polish language, he made simple yet amusing errors.

Pl: Jakub roześmiał się do łez, a potem wyjaśnił swojemu przyjacielowi pomyłkę.
En: Jakub burst into laughter and then explained his friend's mistake.

Pl: "Miałeś na myśli 'Jakub', nie 'Żubrówka', to jest nazwa wódki!
En: "You meant 'Jakub,' not 'Zubrowka'; that's the name of a vodka!"

Pl: " - powiedział, pokazując Aleksandrowi butelkę Żubrówki, którą miał przy sobie.
En: he said, showing Aleksander the bottle of Zubrowka he had with him.

Pl: Czarując się tym niewinnym wpadką, obaj przyjaciele spędzili całe lato, zwiedzając Warszawę.
En: Charmed by this innocent slip-up, the two friends spent the entire summer exploring Warsaw.

Pl: Były w Starym Mieście, spacerowali wzdłuż Wisły, a nawet byli na koncercie rockowym w torwarze.
En: They visited the Old Town, strolled along the Vistula River, and even attended a rock concert at Torwar.

Pl: Pod koniec wakacji, na pożegnanie, Jakub dał Aleksandrowi butelkę Żubrówki jako prezent.
En: At the end of their vacation, as a farewell gift, Jakub presented Aleksander with a bottle of Zubrowka.

Pl: "Teraz na pewno nie zapomnisz mojego imienia!
En: "Now you'll definitely never forget my name!"

Pl: " - powiedział Jakub, śmiejąc się.
En: Jakub said, laughing.

Pl: Aleksander wrócił do Londynu z mnóstwem wspomnień i butelką polskiej wódki w walizce.
En: Aleksander returned to London with a wealth of memories and a bottle of Polish vodka in his suitcase.

Pl: Pomimo śmiesznej wpadki z imieniem, czuł, że zrozumiał i polubił Polskę.
En: Despite the amusing name mishap, he felt that he had understood and grown fond of Poland.

Pl: A przede wszystkim, nie zapomniał już nigdy imienia swojego przyjaciela.
En: And above all, he would never forget his friend's name again.


Vocabulary Words:
 • Aleksander: Aleksander
 • Warsaw: Warszawa
 • airport: lotnisko
 • early summer: wczesne lato
 • blue suitcase: niebieska walizka
 • baggage carousel: taśma bagażowa
 • large windows: wielkie okna
 • extensive fields: rozległe pola
 • first time: pierwszy raz
 • Poland: Polska
 • capital city: główne miasto
 • symbols: symbole
 • Palace of Culture and Science: Pałac Kultury i Nauki
 • grand: wielki
 • monumental building: monumentalny budynek
 • asset: atut
 • meet: spotkać
 • friend: przyjaciel
 • student exchange: wymiana studencka
 • rock music enthusiasts: miłośnicy rocka
 • famous: słynne
 • rock clubs: rockowe kluby
 • train: pociąg
 • city center: centrum miasta
 • crowd: tłum
 • station: dworzec
 • waving: machając
 • mistaking: myląc
 • name: imię
 • vodka: wódka
mostra menos
Información
Autor FluentFiction.org
Página web www.fluentfiction.org
Etiquetas

Parece que no tienes ningún episodio activo

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Actual

Parece que no tienes ningún episodio en cola

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Siguiente

Portada del episodio Portada del episodio

Cuánto silencio hay aquí...

¡Es hora de descubrir nuevos episodios!

Descubre
Tu librería
Busca