The Sweet Confusion: A Misunderstanding Turned Heroic

The Sweet Confusion: A Misunderstanding Turned Heroic
18 de abr. de 2024 · 13m 3s

Fluent Fiction - Catalan: The Sweet Confusion: A Misunderstanding Turned Heroic Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/the-sweet-confusion-a-misunderstanding-turned-heroic/ Story Transcript: Ca: En la bonica ciutat de Barcelona,...

mostra más
Fluent Fiction - Catalan: The Sweet Confusion: A Misunderstanding Turned Heroic
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/the-sweet-confusion-a-misunderstanding-turned-heroic

Story Transcript:

Ca: En la bonica ciutat de Barcelona, la vida sempre s'expressa en notes vibrants. Aquí, en una petita pastisseria situada a l'ombra de la Basílica de la Sagrada Família, va començar la història de Marta, que va entrar en una dolça confusió.
En: In the beautiful city of Barcelona, life always expresses itself in vibrant notes. Here, in a small pastry shop located in the shadow of the Basilica of the Sagrada Família, Marta's story began as she entered into a sweet confusion.

Ca: La Marta es una dona alegre i afable que treballa en una oficina prop d'allí. Una tarda, es va desplaçar fins a la pastisseria per comprar croissants per esmorzar al dia següent. Els havia promès als seus companys de treball. Just en aquell moment, la pastisseria es delectava amb el dolç aroma dels croissants recien fets.
En: Marta is a cheerful and friendly woman who works in an office nearby. One afternoon, she made her way to the pastry shop to buy croissants for breakfast the next day. She had promised them to her coworkers. At that moment, the pastry shop was filled with the sweet aroma of freshly baked croissants.

Ca: Amb la seva millor somrienta, la Marta va demanar deu croissants al pastisser. Però, hi havia un problema. Com molts catalans, la Marta utilitza sovint el sistema de comptar numèric en català. Així que, quan ella va dir "deu", el pastisser - uns quants anys més jove i encara aprenent el català; ho va interpretar com "cent". Cobejant l'encàrrec, el pastisser es va posar immediatament a fer més croissants.
En: With her best smile, Marta asked the pastry chef for ten croissants. However, there was a problem. Like many Catalans, Marta often uses the numerical counting system in Catalan. So, when she said "ten," the pastry chef - a few years younger and still learning Catalan - interpreted it as "one hundred." Eager to fulfill the order, the pastry chef immediately began making more croissants.

Ca: El matí següent, la Marta, amb el somriure de l'emoció, va passar a recollir la seva comanda. Però en comptes de la petita bossa que esperava, va trobar-se amb una gran caixa plena de croissants. Sorpresa, no va saber què fer. Va tenir el valor de sortir de la seva confusió i explicar el cantell i va expressar la seva intenció de pagar només per deu croissants, tal com tenia previst.
En: The next morning, Marta, with a smile of excitement, came to pick up her order. But instead of the small bag she was expecting, she found a large box filled with croissants. Surprised, she didn't know what to do. She gathered the courage to come out of her confusion and explain the misunderstanding, expressing her intention to pay only for ten croissants as planned.

Ca: El pastisser, avergonyit però comprensiu, va acceptar de bon grat l'error. Va acollir l'oportunitat de transformar el desafortunat malentès en una oportunitat màgica. I així és com la Marta, amb una gran caixa de croissants al costat, va animar el matí de cent persones en comptes de deu. Els croissants van alegrar desconeguts, transeünts i companys de treball alhora, i la Marta va ser rebuda com una heroïna.
En: The pastry chef, embarrassed but understanding, gracefully accepted the mistake. He welcomed the opportunity to turn the unfortunate misunderstanding into a magical one. And that's how Marta, with a large box of croissants by her side, brightened the morning of one hundred people instead of ten. The croissants brought joy to strangers, passersby, and coworkers alike, and Marta was welcomed as a heroine.

Ca: El dia va culminar amb la ciutat de Barcelona més dolça que mai, i la Marta, amb la lliçó apresa de la seva dolça confusió, va prometre continuar treballant en el seu català. En resum, tot va acabar com l'inici indubtable d'una deliciosa tradició d'esmorzar.
En: The day ended with the city of Barcelona sweeter than ever, and Marta, having learned a lesson from her sweet confusion, promised to continue working on her Catalan. In the end, it all culminated in the undeniable beginning of a delicious breakfast tradition.


Vocabulary Words:
 • city: ciutat
 • Barcelona: Barcelona
 • life: vida
 • vibrant: vibrants
 • pastry shop: pastisseria
 • Basilica: Basílica
 • Sagrada Família: Sagrada Família
 • story: història
 • confusion: confusió
 • cheerful: alegre
 • friendly: afable
 • croissants: croissants
 • breakfast: esmorzar
 • aroma: aroma
 • smile: somriure
 • numerical: numèric
 • counting system: sistema de comptar
 • interpret: interpretar
 • hundred: cent
 • order: encàrrec
 • morning: matí
 • surprised: sorpresa
 • courage: valor
 • misunderstanding: malentès
 • intention: intenció
 • pay: pagar
 • heroine: heroïna
 • sweet: dolça
 • tradition: tradició
mostra menos
Información
Autor FluentFiction.org
Página web www.fluentfiction.org
Etiquetas

Parece que no tienes ningún episodio activo

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Actual

Portada del podcast

Parece que no tienes ningún episodio en cola

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Siguiente

Portada del episodio Portada del episodio

Cuánto silencio hay aquí...

¡Es hora de descubrir nuevos episodios!

Descubre
Tu librería
Busca