Trapped in the Rain: Finding Solace in Bergen's Cozy Café

Trapped in the Rain: Finding Solace in Bergen's Cozy Café
11 de ene. de 2024 · 12m 4s

Fluent Fiction - Norwegian: Trapped in the Rain: Finding Solace in Bergen's Cozy Café Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/trapped-in-the-rain-finding-solace-in-bergens-cozy-cafe/ Story Transcript: Nb: Ole var en...

mostra más
Fluent Fiction - Norwegian: Trapped in the Rain: Finding Solace in Bergen's Cozy Café
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/trapped-in-the-rain-finding-solace-in-bergens-cozy-cafe

Story Transcript:

Nb: Ole var en mann som bodde i Bergen.
En: Ole was a man who lived in Bergen.

Nb: Det er kjent som byen mellom de syv fjell, byen med fiskemarked, og for regnet.
En: It is known as the city between the seven mountains, the city with the fish market, and for the rain.

Nb: Nå var det regn, mye regn.
En: And now it was raining, a lot of rain.

Nb: Og Ole, han var fanget i det.
En: And Ole, he was trapped in it.

Nb: Ole hadde glemt paraplyen sin hjemme.
En: Ole had forgotten his umbrella at home.

Nb: Han stod midt i byen, hans våte klær klistret seg til kroppen hans.
En: He stood in the middle of the city, his wet clothes clinging to his body.

Nb: Trærne hang tunge av vann, og gatene ble gjort om til strie bekker.
En: The trees hung heavy with water, and the streets turned into rushing streams.

Nb: Ikke en eneste taxi.
En: Not a single taxi.

Nb: Han var fanget, uten en vei ut.
En: He was trapped, with no way out.

Nb: Han begynte å gå, men det kjentes som om regnet ble sterkere.
En: He started walking, but it felt like the rain was getting stronger.

Nb: Trinn for trinn gikk han, mens vannet strømmet nedover gatene.
En: Step by step he walked, while the water rushed down the streets.

Nb: Gatelysene skimret i vannspeilet på bakken.
En: The streetlights shimmered in the water mirror on the ground.

Nb: Han så et lys i det fjerne, det var en kafé.
En: He saw a light in the distance, it was a café.

Nb: Med hvert skritt han tok, ble lyset mer håndgripelig.
En: With every step he took, the light became more tangible.

Nb: Han rasket seg over gaten, over bekken som var blitt av fortauet.
En: He hurried across the street, over the stream that had become the sidewalk.

Nb: Når han endelig nådde døren, var han gjennomvåt.
En: When he finally reached the door, he was drenched.

Nb: Kaféen var varm og koselig, med duften av kaffe og nybakte boller.
En: The café was warm and cozy, with the smell of coffee and freshly baked buns.

Nb: Han fjernet jakken hans, som gikk i ett med regnet utenfor.
En: He took off his jacket, which had merged with the rain outside.

Nb: Han ble møtt av en vennlig kvinne som smilte til ham.
En: He was greeted by a friendly woman who smiled at him.

Nb: Hun ga Ole et varmt pledd og en kopp dampende varm kaffe.
En: She gave Ole a warm blanket and a cup of steaming hot coffee.

Nb: Han ble sittende der, ser på regnet utenfor vinduet.
En: He sat there, looking out at the rain through the window.

Nb: Etter hvert stoppet regnen.
En: Eventually, the rain stopped.

Nb: Gatene stilnet og de harde lydene av regn fløt vekk i stillheten.
En: The streets quieted down and the harsh sounds of rain floated away in the silence.

Nb: Damp steg opp fra de våte gatene, mens solen refinerte sin vei gjennom skyene.
En: Steam rose from the wet streets, while the sun made its way through the clouds.

Nb: Bergen, byen mellom de syv fjell, var vakker som alltid.
En: Bergen, the city between the seven mountains, was beautiful as always.

Nb: Ole gikk ut, han følte seg lett til sinns.
En: Ole went outside, feeling light-hearted.

Nb: Han hadde overlevd, fanget i regnet, uten en paraply.
En: He had survived, trapped in the rain, without an umbrella.

Nb: Han så opp på himmelen, der regnværet hadde renset luften.
En: He looked up at the sky, where the rain had purged the air.

Nb: Han følte seg takknemlig for regnet, for kaféen, for pleddet, for kaffen.
En: He felt grateful for the rain, for the café, for the blanket, for the coffee.

Nb: Siden den dagen, glemte Ole aldri paraplyen.
En: Since that day, Ole never forgot his umbrella.

Nb: Men han hadde lært at selv i det hardeste regnet, er det alltid en kafé, et varmt pledd, og en kopp kaffe som venter på ham i Bergen.
En: But he had learned that even in the hardest rain, there is always a café, a warm blanket, and a cup of coffee waiting for him in Bergen.


Vocabulary Words:
 • Ole: Ole
 • Bergen: Bergen
 • man: mann
 • city: byen
 • seven: syv
 • mountains: fjell
 • fish market: fiskemarked
 • rain: regn
 • lot of rain: mye regn
 • trapped: fanget
 • umbrella: paraply
 • home: hjemme
 • middle: midlerten
 • clothes: klær
 • body: kropp
 • trees: trær
 • water: vann
 • streets: gater
 • rushing: stri
 • streams: bekker
 • taxi: taxi
 • way out: vei ut
 • walking: gå
 • stronger: sterkere
 • step: skritt
 • rain getting stronger: regnet blir sterkere
 • steam: damp
 • coffee: kaffe
 • caf: kafe
 • window: vindu
mostra menos
Información
Autor FluentFiction.org
Página web www.fluentfiction.org
Etiquetas

Parece que no tienes ningún episodio activo

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Actual

Parece que no tienes ningún episodio en cola

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Siguiente

Portada del episodio Portada del episodio

Cuánto silencio hay aquí...

¡Es hora de descubrir nuevos episodios!

Descubre
Tu librería
Busca