Travel Back to Medieval Lithuania: VR at Trakai Castle

14 de jun. de 2024 · 14m 44s
Travel Back to Medieval Lithuania: VR at Trakai Castle
Capítulos

01 · Main Story

1m 48s

02 · Vocabulary Words

10m 42s

Descripción

Fluent Fiction - Lithuanian: Travel Back to Medieval Lithuania: VR at Trakai Castle Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/travel-back-to-medieval-lithuania-vr-at-trakai-castle/ Story Transcript: Lt: Saulėtą vasaros dieną Eglė...

mostra más
Fluent Fiction - Lithuanian: Travel Back to Medieval Lithuania: VR at Trakai Castle
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/travel-back-to-medieval-lithuania-vr-at-trakai-castle

Story Transcript:

Lt: Saulėtą vasaros dieną Eglė ir Domas nusprendė aplankyti Trakų pilį.
En: On a sunny summer day, Eglė and Domas decided to visit Trakai Castle.

Lt: Jie buvo labai smalsūs ir norėjo daugiau sužinoti apie Lietuvos istoriją.
En: They were very curious and wanted to learn more about the history of Lithuania.

Lt: Bet šį kartą jų laukė ypatingas nuotykis – virtualios realybės simuliacijos.
En: But this time, they were in for a special adventure—a virtual reality simulation.

Lt: Eglė ir Domas įžengė į pilies vidų ir pamatė naują ekspoziciją su virtualios realybės akiniais.
En: Eglė and Domas entered the castle and saw a new exhibit featuring virtual reality goggles.

Lt: Žmonės jau stovėjo eilėje, kad pabandytų šią naujovę.
En: People were already standing in line to try out this innovation.

Lt: Eglė paklausė darbuotojo:- Ką galima pamatyti per virtualios realybės akinius?
En: Eglė asked an employee: - What can you see through the virtual reality goggles?

Lt: Darbuotojas šypsojosi ir atsakė:- Galite keliauti laiku.
En: The employee smiled and answered: - You can travel through time.

Lt: Pamatysite mūšį prie Žalgirio, pilies statybą ir didžiojo kunigaikščio Vytauto laikus.
En: You'll see the Battle of Grunwald, the construction of the castle, and the times of Grand Duke Vytautas.

Lt: Eglė ir Domas buvo labai susijaudinę.
En: Eglė and Domas were very excited.

Lt: Jie užsidėjo akinius ir atsidūrė viduramžių Lietuvoje.
En: They put on the goggles and found themselves in medieval Lithuania.

Lt: Jie stovėjo šalia milžiniškų medinių medynių, kur Vytautas Didysis kalbėjo su savo kariais.
En: They stood next to enormous wooden logs, where Vytautas the Great was speaking with his warriors.

Lt: Prieš jų akis kilo pilis – akmuo po akmens, žmonės dirbo su šypsenomis veiduose.
En: Before their eyes, the castle was being built—stone by stone, people worked with smiles on their faces.

Lt: Staiga jie persikėlė į kariaujančių raitelių minią.
En: Suddenly, they were transported into a crowd of fighting horsemen.

Lt: Domas girdėjo kardų žvangesį, Eglė matė įnirtingą mūšį.
En: Domas heard the clanging of swords, and Eglė saw the fierce battle.

Lt: Jie jautėsi tarsi tikri kariai, kovojo dėl Lietuvos garbės.
En: They felt like real warriors, fighting for the honor of Lithuania.

Lt: - Tai neįtikėtina, - sakė Domas, - Aš jaučiuosi kaip tikras riteris!
En: - This is incredible, - said Domas, - I feel like a real knight!

Lt: Eglė linktelėjo.
En: Eglė nodded.

Lt: Ji pajuto didžiulį pasididžiavimą savo šalimi ir jos istorija.
En: She felt a great pride in her country and its history.

Lt: Kelionės po praeitį pabaigoje jie atsisveikino su virtualios realybės akiniais ir grįžo į dabartį.
En: At the end of their journey through the past, they said goodbye to the virtual reality goggles and returned to the present.

Lt: Jie jautėsi pavargę, bet laimingi.
En: They felt tired but happy.

Lt: - Tai buvo nuostabu!
En: - That was amazing!

Lt: - sakė Eglė.
En: - said Eglė.

Lt: - Turime papasakoti visiems.
En: - We have to tell everyone.

Lt: Domas šypsojosi:- Taip, istorija tikrai yra mūsų kraujuje ir dvasioje.
En: Domas smiled: - Yes, history truly is in our blood and spirit.

Lt: Eglė ir Domas dar ilgai vaikščiojo Trakų pilies kieme, aptarinėjo tai, ką matė ir patyrė.
En: Eglė and Domas strolled through the courtyard of Trakai Castle for a long time, discussing what they had seen and experienced.

Lt: Jie suprato, kad istorija yra gyva ir svarbi.
En: They realized that history is alive and important.

Lt: Virtuali realybė padėjo jiems tai pajusti ir suprasti.
En: Virtual reality had helped them feel and understand that.

Lt: Kai saulė leidosi, jie paliko pilį su naujais įspūdžiais ir žiniomis.
En: As the sun was setting, they left the castle with new impressions and knowledge.

Lt: Tai buvo diena, kurios jie niekada nepamirš.
En: It was a day they would never forget.


Vocabulary Words:
 • sunny: saulėta
 • castle: pilis
 • curious: smalsūs
 • history: istorija
 • adventure: nuotykis
 • exhibit: ekspozicija
 • goggles: akiniai
 • innovation: nauovė
 • employee: darbuotojas
 • travel: keliauti
 • construction: statyba
 • medieval: viduramžių
 • enormous: milžiniškų
 • logs: medyniai
 • warriors: kariai
 • stone: akmuo
 • transported: persikėlė
 • fighting: kariaujančių
 • clanging: žvangesį
 • fierce: įnirtingą
 • knight: riteris
 • pride: pasididžiavimą
 • journey: kelionės
 • goodbye: atsisveikino
 • courtyard: kieme
 • discussing: aptarinėjo
 • experience: patyrė
 • alive: gyva
 • virtual: virtuali
 • impressions: įspūdžiais
mostra menos
Información
Autor FluentFiction.org
Organización Kameron Kilchrist
Página web www.fluentfiction.org
Etiquetas

Parece que no tienes ningún episodio activo

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Actual

Portada del podcast

Parece que no tienes ningún episodio en cola

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Siguiente

Portada del episodio Portada del episodio

Cuánto silencio hay aquí...

¡Es hora de descubrir nuevos episodios!

Descubre
Tu librería
Busca