Unexpected Companions, Unstoppable Victory

Unexpected Companions, Unstoppable Victory
18 de ene. de 2023 · 15m 11s

Link to full transcript at https://www.fluentfiction.org/unexpected-companions-unstoppable-victory/ Fluent Fiction - Norwegian www.FluentFiction.org/Norwegian Unexpected Companions, Unstoppable Victory Story Transcript: Nb: Gert og Liv var to usannsynlige følgesvenner, som til tross for ulikheter...

mostra más
Link to full transcript at https://www.fluentfiction.org/...

Fluent Fiction - Norwegian
www.FluentFiction.org/Norwegia...
Unexpected Companions, Unstoppable Victory

Story Transcript:
Nb: Gert og Liv var to usannsynlige følgesvenner, som til tross for ulikheter hadde en felles lidenskap: Viking Gilde-festivalen som arrangeres årlig i Sognefjorden.
En: Gert and Liv were two unlikely companions, who, despite their differences, had a shared passion: the Viking Gilde Festival held annually in the Sognefjord.

Nb: Hvert år valfartet Gert, en sterk og stolt vikingmann, til Sognefjorden, mens Liv, en myk og blid kvinne av skandinavisk avstamning, valgte å holde seg nær hjemmet.
En: Every year, Gert, a strong and proud Viking man, made the pilgrimage to the Sognefjord, while Liv, a soft-spoken and gentle woman of Scandinavian descent, chose to stay close to home.

Nb: Dette året viste seg imidlertid å være annerledes.
En: This year, however, proved to be different.

Nb: Liv hadde nylig funnet ut om hennes vikingforfedre og bestemte seg for å bli med Gert på reisen hans.
En: Liv had recently found out about her Viking ancestry and decided to join Gert in his journey.

Nb: De to tok turen til Sognefjorden, forventningsskapende i brystet mens de tenkte på feiringen som ventet dem.
En: The two made their way to the Sognefjord, anticipation building in their chests as they thought of the celebrations that awaited them.

Nb: Det skulle bli en festival med moro, musikk og arv som skulle deles mellom de to.
En: It was going to be a festival of fun, music and heritage that would be shared between the two of them.

Nb: Men da de ankom destinasjonen, var ikke stemningen preget av glede og feiring.
En: But as they arrived at their destination, the atmosphere was not one of joy and celebration.

Nb: Det var frykt og spenning.
En: It was one of fear and tension.

Nb: Viking Gilde-festivalen ble arrangert i en tid med store stridigheter, da de mektige jarlene i området hadde kranglet i årevis og deres argumenter endelig hadde nådd et kokepunkt.
En: The Viking Gilde Festival was being held in a time of great strife, as the powerful jarls of the area had been feuding for years and their arguments had finally reached a boiling point.

Nb: På festivalens første dag la Gert og Liv merke til at jarlene hadde tatt med seg styrker og slått leir i nærheten av festivalområdet.
En: On the first day of the festival, Gert and Liv noticed that the jarls had brought their forces and set up camp near the festival grounds.

Nb: Gert, som ønsket å vise sin styrke og mot i møte med fare, valgte å ignorere jarlene og nyte festivalen.
En: Gert, wanting to show his strength and courage in the face of danger, chose to ignore the jarls and enjoy the festival.

Nb: Liv var derimot ikke like sikker.
En: Liv, on the other hand, was not so sure.

Nb: Hun var redd jarlene og deres styrker, og tanken på deres nærvær gjorde henne urolig.
En: She was scared of the jarls and their forces, and the thought of their presence made her uneasy.

Nb: Hun ville snu og gå hjem, men Gert overbeviste henne om å bli og nyte festlighetene, og forsikret henne om at alt ville ordne seg.
En: She wanted to turn around and go home, but Gert convinced her to stay and enjoy the festivities, assuring her that everything would be alright.

Nb: De neste dagene nøt Gert og Liv synet og lyden av festivalen.
En: For the next few days, Gert and Liv enjoyed the sights and sounds of the festival.

Nb: De danset, delte historier og koste seg med den deilige maten og mjøden som tilbys av leverandørene.
En: They danced, shared stories, and feasted on the delicious food and mead offered by the vendors.

Nb: De to hadde sitt livs tid.
En: The two of them were having the time of their lives.

Nb: På festivalens siste dag var det imidlertid en plutselig endring i stemningen.
En: On the last day of the festival, however, there was a sudden change in the atmosphere.

Nb: Jarlene hadde diskutert noe i det skjulte, og nå marsjerte de mot festivalområdet.
En: The jarls had been discussing something in secret, and now they were marching towards the festival grounds.

Nb: Gert og Liv visste at de måtte gjøre noe for å beskytte festivalgjengerne.
En: Gert and Liv knew that they had to do something to protect the festivalgoers.

Nb: Gert kom umiddelbart i gang, og brukte sin erfaring som kriger for å samle de andre festivalgjengerne og forberede dem til kamp.
En: Gert immediately sprang into action, using his experience as a warrior to rally the other festivalgoers and prepare them for battle.

Nb: I mellomtiden brukte Liv sin vidd og karisma for å prøve å forhandle med jarlene, og tryglet dem om å avslutte feiden fredelig.
En: Meanwhile, Liv used her wit and charisma to try and negotiate with the jarls, pleading with them to end their feud peacefully.

Nb: Overraskende nok hadde ordene hennes en effekt på jarlene, som til slutt gikk med på en våpenhvile og demonterte styrkene deres.
En: Surprisingly, her words had an effect on the jarls, who finally agreed to a truce and dismantled their forces.

Nb: Festivalgjengerne jublet og feiret seieren, og Gert og Liv, som hadde vært så sentrale i utfallet, ble hyllet og hedret av jarlene.
En: The festivalgoers cheered and celebrated their victory, and Gert and Liv, who had been so instrumental in the outcome, were praised and honoured by the jarls.

Nb: Da festivalen var over, gledet Gert og Liv seg til neste eventyr.
En: As the festival ended, Gert and Liv looked forward to their next adventure.

Nb: De hadde lært mye om sin kultur og arv, men enda viktigere, de hadde lært viktigheten av vennskap og samarbeid for å nå et mål.
En: They had learned a lot about their culture and heritage, but more importantly, they had learned the importance of friendship and working together to achieve a goal.

Nb: De hadde vært usannsynlige følgesvenner, men sammen hadde de oppnådd noe stort.
En: They had been unlikely companions, but together, they had accomplished something great.Vocabulary Words:
Gert : Gert
Liv : Liv
usannsynlige : unlikely
følgesvenner : companions
ulikheter : differences
felles : shared
lidenskap : passion
Viking : Viking
Gilde : Gilde
Festival : Festival
årlig : annually
Sognefjorden : Sognefjord
sterk : strong
stolt : proud
vikingmann : Viking man
myk : soft-spoken
blid : gentle
skandinavisk : Scandinavian
avstamning : descent
valfartet : pilgrimage
nær : close
hjemmet : home
forventningsskapende : anticipation
bryst : chests
festligheter : festivities
moro : fun
musikk : music
arv : heritage
stridigheter : strife
mektige : powerful
jarlene : jarls
mostra menos
Información
Autor FluentFiction.org
Página web -
Etiquetas

Parece que no tienes ningún episodio activo

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Actual

Portada del podcast

Parece que no tienes ningún episodio en cola

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Siguiente

Portada del episodio Portada del episodio

Cuánto silencio hay aquí...

¡Es hora de descubrir nuevos episodios!

Descubre
Tu librería
Busca