Unforgettable King's Day Adventures in Vondelpark

Unforgettable King's Day Adventures in Vondelpark
27 de may. de 2024 · 14m 43s

Fluent Fiction - Dutch: Unforgettable King's Day Adventures in Vondelpark Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/unforgettable-kings-day-adventures-in-vondelpark/ Story Transcript: Nl: De zon scheen helder boven het Vondelpark....

mostra más
Fluent Fiction - Dutch: Unforgettable King's Day Adventures in Vondelpark
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/unforgettable-kings-day-adventures-in-vondelpark

Story Transcript:

Nl: De zon scheen helder boven het Vondelpark.
En: The sun shone brightly over Vondelpark.

Nl: Overal seen mensen in oranje kleren.
En: Everywhere people were dressed in orange clothes.

Nl: Het was Koningsdag!
En: It was King's Day!

Nl: Emma, Lars en Jasper waren vroeg opgestaan.
En: Emma, Lars, and Jasper had gotten up early.

Nl: Emma had een grote oranje hoed op.
En: Emma wore a big orange hat.

Nl: Ze keek rond en zocht naar een goed plekje.
En: She looked around for a good spot.

Nl: “Hier is perfect!
En: "Here is perfect!"

Nl: ” riep ze.
En: she exclaimed.

Nl: Ze had een kleed op het gras gelegd.
En: She laid out a blanket on the grass.

Nl: Lars pakte de broodjes en sap uit.
En: Lars took out the sandwiches and juice.

Nl: Jasper nam de gitaar en begon te spelen.
En: Jasper grabbed the guitar and started playing.

Nl: Het park was vol levendigheid.
En: The park was full of liveliness.

Nl: Mensen lachten, zongen en dansten.
En: People were laughing, singing, and dancing.

Nl: De geur van poffertjes hing in de lucht.
En: The scent of poffertjes filled the air.

Nl: Emma was erg blij.
En: Emma was very happy.

Nl: Ze keek naar haar vrienden en lachte.
En: She looked at her friends and laughed.

Nl: Opeens zag Jasper iets in de verte.
En: Suddenly, Jasper saw something in the distance.

Nl: “Kijk eens daar!
En: "Look over there!"

Nl: ” zei hij.
En: he said.

Nl: Een groep kinderen speelde een spel.
En: A group of children was playing a game.

Nl: Ze hadden een grote oranje ballon.
En: They had a big orange balloon.

Nl: "Laten we meedoen!
En: "Let's join in!"

Nl: " stelde Lars voor.
En: Lars suggested.

Nl: Emma knikte en sprong op.
En: Emma nodded and jumped up.

Nl: Ze renden naar de kinderen toe.
En: They ran over to the children.

Nl: “Mogen we meedoen?
En: "Can we join?"

Nl: ” vroeg Emma vriendelijk.
En: Emma asked kindly.

Nl: De kinderen knikten enthousiast.
En: The children nodded enthusiastically.

Nl: Ze legden de regels uit.
En: They explained the rules.

Nl: Het doel was om de ballon niet op de grond te laten vallen.
En: The goal was to keep the balloon from touching the ground.

Nl: Iedereen deed zijn best.
En: Everyone tried their best.

Nl: Emma sprong hoog en sloeg de ballon ver weg.
En: Emma jumped high and hit the balloon far away.

Nl: Jasper lachte hard toen hij struikelde maar toch de ballon raakte.
En: Jasper laughed loudly when he tripped but still managed to hit the balloon.

Nl: Lars maakte een slimme draai en hield de ballon in de lucht.
En: Lars made a smart spin and kept the balloon in the air.

Nl: Ze waren een team en hadden veel plezier.
En: They were a team and had a lot of fun.

Nl: De middag vloog voorbij.
En: The afternoon flew by.

Nl: Ze voelden zich moe maar gelukkig.
En: They felt tired but happy.

Nl: Emma keek naar de bloemen in het park en glimlachte.
En: Emma looked at the flowers in the park and smiled.

Nl: “Dit was een geweldige Koningsdag,” zei ze.
En: "This was a wonderful King's Day," she said.

Nl: Lars en Jasper knikten instemmend.
En: Lars and Jasper nodded in agreement.

Nl: Ze pakten hun spullen en liepen naar de uitgang van het park.
En: They packed their things and walked towards the park's exit.

Nl: De zon begon onder te gaan en het park werd stiller.
En: The sun began to set, and the park grew quieter.

Nl: “Volgend jaar weer?
En: "Next year again?"

Nl: ” vroeg Jasper.
En: Jasper asked.

Nl: “Zeker!
En: "Definitely!"

Nl: ” riepen Emma en Lars tegelijk.
En: Emma and Lars shouted together.

Nl: En zo eindigde hun prachtige dag in Vondelpark.
En: And so ended their beautiful day in Vondelpark.

Nl: Koningsdag was voorbij, maar de herinneringen zouden voor altijd blijven.
En: King's Day was over, but the memories would last forever.

Nl: Met een gevoel van vreugde en vriendschap liepen ze samen naar huis.
En: With a feeling of joy and friendship, they walked home together.


Vocabulary Words:
 • shone: scheen
 • brightly: helder
 • everywhere: overal
 • dressed: kleren
 • exclaimed: riep
 • blanket: kleed
 • liveliness: levendigheid
 • scent: geur
 • poffertjes: poffertjes
 • suddenly: opeens
 • distance: verte
 • enthusiastically: enthousiast
 • tripped: struikelde
 • spin: draai
 • team: team
 • memories: herinneringen
 • joy: vreugde
 • friendship: vriendschap
 • bright: helder
 • early: vroeg
 • prepared: opgestaan
 • looked: keek
 • around: rond
 • grabbed: nam
 • quiet: stiller
 • laughed: lachte
 • wonderful: geweldige
 • park: park
 • explained: legden
 • packed: pakten
mostra menos
Información
Autor FluentFiction.org
Página web www.fluentfiction.org
Etiquetas

Parece que no tienes ningún episodio activo

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Actual

Parece que no tienes ningún episodio en cola

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Siguiente

Portada del episodio Portada del episodio

Cuánto silencio hay aquí...

¡Es hora de descubrir nuevos episodios!

Descubre
Tu librería
Busca