Unveiling Wat Arun: A Journey Through Time with Holograms

15 de jun. de 2024 · 14m 49s
Unveiling Wat Arun: A Journey Through Time with Holograms
Capítulos

01 · Main Story

1m 43s

02 · Vocabulary Words

10m 59s

Descripción

Fluent Fiction - Thai: Unveiling Wat Arun: A Journey Through Time with Holograms Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/unveiling-wat-arun-a-journey-through-time-with-holograms/ Story Transcript: Th: ณ วัดอรุณ แสงอาทิตย์ช่วงเช้าสาดส่องผ่านเฉลี่ยมหาวิหาร ทำให้สถานที่นี้งดงามและสงบเสงี่ยม...

mostra más
Fluent Fiction - Thai: Unveiling Wat Arun: A Journey Through Time with Holograms
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/unveiling-wat-arun-a-journey-through-time-with-holograms

Story Transcript:

Th: ณ วัดอรุณ แสงอาทิตย์ช่วงเช้าสาดส่องผ่านเฉลี่ยมหาวิหาร ทำให้สถานที่นี้งดงามและสงบเสงี่ยม
En: At Wat Arun, the morning sunlight streamed through the grand monastery, illuminating the place with beauty and tranquility.

Th: นีรนต์ อริศา และสมศักดิ์ เดินเข้าไปในวัดอรุณ วัดแห่งนี้เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
En: Neeran, Arisa, and Somsak walked into Wat Arun, a site rich in history and culture.

Th: พวกเขาตื่นเต้นมากที่จะได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร
En: They were very excited to experience something unique.

Th: "เรามาดูวัดอรุณกันเถอะ" สมศักดิ์กล่าวขณะที่พวกเขาเดินเข้าไปในเขตวัด
En: "Let's explore Wat Arun," Somsak said as they entered the temple grounds.

Th: ที่หน้าประตูวัด มองเห็นเครื่องมือฮอโลแกรมที่ตั้งอยู่รอบๆ สวนวัด
En: At the temple gate, they saw hologram devices scattered around the temple garden.

Th: ตัวเครื่องนี้สามารถบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของวัดผ่านเสียงที่ชัดเจนและภาพสามมิติ
En: These devices narrated the history of the temple through clear voices and 3D images.

Th: "ว้าว เทคโนโลยีนี้น่าทึ่งจริงๆ" อริศาพูดด้วยเสียงอัศจรรย์
En: "Wow, this technology is amazing," Arisa said, astonished.

Th: นีรนต์ยิ้มและอธิบาย "เครื่องฮอโลแกรมนี้จะเล่าเรื่องราวของทุกส่วนของวัด แม้แต่พระพุทธรูปแต่ละองค์
En: Neeran smiled and explained, "These hologram devices tell the story of every part of the temple, including each Buddha statue.

Th: หลายคนบอกว่ามันทำให้เรารู้สึกเหมือนอยู่ในยุคโบราณ"
En: Many people say it makes them feel like they are in ancient times."

Th: ทั้งสามคนเดินไปยังศาลาใหญ่
En: The three walked towards the main hall.

Th: เครื่องฮอโลแกรมเริ่มทำงานและเสียงของเครื่องบอกเล่าเรื่องราวขึ้นมา
En: As they approached, the hologram started to work, narrating the story.

Th: "ศาลาใหญ่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์
En: "The main hall was originally built during the Ayutthaya period and was renovated during the Rattanakosin period.

Th: ทุกมุมของศาลามีความหมายมากมาย"
En: Every corner of the hall holds significant meaning."

Th: สมศักดิ์ฟังอย่างตั้งใจ
En: Somsak listened intently.

Th: "คิดไม่ถึงว่าศาลานี้จะมีความซับซ้อนขนาดนี้"
En: "I never thought the hall would be this intricate."

Th: "ใช่ มันทำให้เรารู้สึกถึงอดีตได้เลย" นีรนต์เสริม
En: "Yes, it really gives us a sense of the past," Neeran added.

Th: เมื่อพวกเขามาถึงพระปรางค์ใหญ่ ภาพฮอโลแกรมของกษัตริย์รัชกาลที่สองปรากฏขึ้นพร้อมเสียงบอกเล่าว่า "พระปรางค์นี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของกรุงรัตนโกสินทร์ งดงามด้วยการวางปูนลายปูนที่ละเอียดอ่อน"
En: When they reached the central prang, a hologram image of King Rama II appeared, accompanied by a voice saying, "This prang symbolizes the prosperity of the Rattanakosin Kingdom, adorned with elaborate stucco designs."

Th: "ผมรู้สึกเหมือนเราอยู่ในสมัยโบราณจริงๆ" อริศาพูดด้วยความตื่นเต้น
En: "I feel like we are truly in ancient times," Arisa said excitedly.

Th: ขณะที่เดินไปยังต้นแตกอีกต้น เรื่องราวของการบูรณปฏิสังขรณ์ในแต่ละยุคก็ถูกเปิดเผย
En: As they walked towards another old tree, stories of renovations from different eras were revealed.

Th: ทุกคนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบูรณปฏิสังขรณ์ที่ได้รับอิทธิจากยุคต่างๆ และเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดหลายศตวรรษ
En: They learned about the restorations influenced by various periods and saw the changes that had occurred over the centuries.

Th: ในที่สุด พวกเขาก็มาหยุดที่บริเวณนั้นใต้ต้นไม้ใหญ่
En: Eventually, they stopped at an area under a large tree.

Th: เสียงฮอโลแกรมหยุดลง แต่สิ่งที่เหลืออยู่คือความรู้และความเคารพในประวัติศาสตร์ที่พวกเขาได้รับ
En: The hologram's voice ceased, but what remained was the knowledge and respect for the history they had gained.

Th: "วัดนี้เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
En: "This temple is full of history and culture.

Th: ความรู้นี้เป็นประโยชน์มาก" สมศักดิ์กล่าว
En: This knowledge is very useful," Somsak said.

Th: "ใช่ค่ะ เทคโนโลยีนี้ทำให้เราได้สัมผัสประวัติศาสตร์ได้อย่างแท้จริง" อริศาตกลง
En: "Yes, this technology allows us to experience history genuinely," Arisa agreed.

Th: "ใช่ มันทำให้เราเห็นภาพความสำคัญของอดีตได้ชัดเจนมากขึ้น" นีรนต์สรุป
En: "It indeed makes the significance of the past much clearer," Neeran concluded.

Th: ทั้งสามคนมองวัดอรุณด้วยความซาบซึ้งใจ และรู้สึกถึงความรุ่งเรืองและสำคัญที่ยังคงอยู่ถึงปัจจุบัน
En: The three looked at Wat Arun with deep appreciation, feeling the enduring splendor and importance that remains to this day.


Vocabulary Words:
 • illuminating: ทำให้สว่าง
 • tranquility: ความสงบเสงี่ยม
 • unique: ไม่เหมือนใคร
 • explore: สำรวจ
 • narrated: บอกเล่า
 • astonished: อัศจรรย์
 • intricate: ซับซ้อน
 • remarkable: โดดเด่น
 • prosperity: ความรุ่งเรือง
 • adorned: ตกแต่ง
 • elaborate: ละเอียดอ่อน
 • stucco: ปูน
 • genuinely: อย่างแท้จริง
 • enduring: คงทน
 • hologram: ฮอโลแกรม
 • monastery: มหาวิหาร
 • temple grounds: เขตวัด
 • hologram devices: เครื่องฮอโลแกรม
 • period: ยุค
 • significant: สำคัญมาก
 • technology: เทคโนโลยี
 • respect: ความเคารพ
 • history: ประวัติศาสตร์
 • culture: วัฒนธรรม
 • knowledge: ความรู้
 • appreciation: ความซาบซึ้งใจ
 • renovations: การบูรณปฏิสังขรณ์
 • ancient times: ยุคโบราณ
 • restorations: การบูรณะ
 • images: ภาพ
mostra menos
Información
Autor FluentFiction.org
Organización Kameron Kilchrist
Página web www.fluentfiction.org
Etiquetas

Parece que no tienes ningún episodio activo

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Actual

Portada del podcast

Parece que no tienes ningún episodio en cola

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Siguiente

Portada del episodio Portada del episodio

Cuánto silencio hay aquí...

¡Es hora de descubrir nuevos episodios!

Descubre
Tu librería
Busca