Wedding Chaos: The Goat, The Fujara, & Joy

Wedding Chaos: The Goat, The Fujara, & Joy
16 de feb. de 2024 · 16m 26s

Fluent Fiction - Slovak: Wedding Chaos: The Goat, The Fujara, & Joy Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/wedding-chaos-the-goat-the-fujara-joy/ Story Transcript: Sk: V malej slovenskej dedinke, kde...

mostra más
Fluent Fiction - Slovak: Wedding Chaos: The Goat, The Fujara, & Joy
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/wedding-chaos-the-goat-the-fujara-joy

Story Transcript:

Sk: V malej slovenskej dedinke, kde sa domy pýšili farebnými fasádami a strechy boli pokryté slamou, sa niečo výnimočné chystalo.
En: In a small Slovak village, where the houses were adorned with colorful facades and the roofs were thatched, something exceptional was brewing.

Sk: Celá dedina sa pripravovala na veľkú udalosť - svadbu Lucie, najmladšej dcéry mlynaára.
En: The whole village was preparing for a grand event - the wedding of Lucia, the youngest daughter of the miller.

Sk: Adama, drahotu dediny, všetci poznali.
En: Adam, the treasure of the village, was known to everyone.

Sk: Bol to mladík so srdcom plným radosti a smiechu.
En: He was a young man with a heart full of joy and laughter.

Sk: Keď sa dozvedel, že ho Lucia požiadala, aby na jej svadbe zahral na fujare, cítil sa poctený a nadšený.
En: When he found out that Lucia had asked him to play the fujara at her wedding, he felt honored and excited.

Sk: Lucia bola ako slnko, ktoré rozjasňovalo každý deň v tejto malebnej dedinke.
En: Lucia was like the sun that brightened every day in this picturesque village.

Sk: Svadobný deň prišiel a všetko bolo ako v rozprávke.
En: The wedding day arrived and everything was like a fairytale.

Sk: Lucia vyzerala nádherná vo svojich svadobných šatách vyšívaných zlatou niťou.
En: Lucia looked beautiful in her wedding gown embroidered with golden thread.

Sk: Adam sa usilovne pripravil na svoje vystúpenie, avšak osud mal iné plány.
En: Adam had diligently prepared for his performance, but fate had other plans.

Sk: Zatiaľ čo dedinka sa zhromaždila pred mlynárovým domom, Adam sa rozkračoval v pozemku za domom.
En: While the village gathered in front of the miller's house, Adam strode out into the backyard.

Sk: Chcel sa ešte raz pokúsiť zahrať svadobnú pieseň, aby bolo všetko perfektné.
En: He wanted to try to play the wedding song once more to make everything perfect.

Sk: V tom okamihu zaspočul zvláštne zvuky.
En: At that moment, he heard strange noises.

Sk: Bol to čudesný zvuk brechotu, ktorý sa nezastavil.
En: It was the miraculous sound of bleating that didn't stop.

Sk: Adam sa otočil a uvidel niečo, čo by nikdy nečakal - rozpustilú kozu, ktorá sa mu zazerala priamo do očí.
En: Adam turned around and saw something he never expected - a mischievous goat staring him straight in the eyes.

Sk: Predtým, ako mu stihla dopriať chvíľu prekvapenia, kozel ho začal naháňať okolo mlyna.
En: Before he could even process the surprise, the goat started chasing him around the mill.

Sk: Adam, v snahe uniknúť, behal ako o život.
En: In an effort to escape, Adam ran for his life.

Sk: Svetlo sa mihalo cez stromy a kvety sa chveli pri každom jeho dychtivom kroku.
En: The light flickered through the trees and flowers trembled with each of his eager steps.

Sk: Dedinka netušiac, čo sa vonku deje, zrazu počula nezvyčajný hluk.
En: Unaware of what was happening outside, the village suddenly heard an unusual noise.

Sk: Zvuky Adama, ako volá o pomoc, prehlušili svadobnú fanfáru.
En: Adam's calls for help drowned out the wedding fanfare.

Sk: Všetci vybehli von, aby videli, čo sa deje.
En: Everyone rushed outside to see what was happening.

Sk: Do očí im udrel pohľad na Adama, ako beží a usilovne sa snaží ujsť od neposlušnej kozy.
En: They were greeted by the sight of Adam running and desperately trying to escape from the disobedient goat.

Sk: Našťastie, starý pastier Martin, ktorý poznal všetky kozy v dedinke, prišiel Adamovi na pomoc.
En: Fortunately, old shepherd Martin, who knew all the goats in the village, came to Adam's rescue.

Sk: Povzbudený povzbudzujúcimi pokrikmi susedov, podarilo sa mu kozy pokojiť a odviesť ju preč od stenujúceho muža.
En: Encouraged by the cheers of the neighbors, he managed to calm the goats and lead her away from the distraught man.

Sk: S úsmevom, ktorý zvíťazil nad zmätkom, Lucia pristúpila k Adamovi a ďakovala mu za nezabudnuteľnú zábavu.
En: With a smile that triumphed over the confusion, Lucia approached Adam and thanked him for the unforgettable entertainment.

Sk: Aj keď to tak neplánoval, Adam sa stal nechcene hlavnou atrakciou svadby.
En: Although unplanned, Adam inadvertently became the main attraction of the wedding.

Sk: Konečne, keď sa všetko upokojilo, Adam vzal fujaru a zahral najkrajšiu svadobnú pieseň, akú kedy dedinka počula.
En: Finally, when everything calmed down, Adam took the fujara and played the most beautiful wedding song the village had ever heard.

Sk: Svadobní hostia tancovali a smiali sa až do zapadnutia slnka.
En: The wedding guests danced and laughed until the sun went down.

Sk: A aj keď sa Lucia a Adam v ten deň nepobrali, ich priateľstvo bolo pevné ako skalné útesy, ktoré strážili dedinu.
En: And even though Lucia and Adam didn't get married that day, their friendship was as strong as the rocky cliffs guarding the village.

Sk: Adam už nikdy nezabudol na deň, keď ho počas svadby naháňala koza, a o tomto príhode sa bude v tejto dedinke rozprávať ešte veľa rokov.
En: Adam never forgot the day he was chased by a goat during the wedding, and this story will be told in the village for many years to come.

Sk: A spolu s touto príhodou bude pretrvávať aj spomienka na krásu a radosť z Luciinej svadby.
En: Along with this anecdote, the memory of the beauty and joy of Lucia's wedding will endure.


Vocabulary Words:
 • houses: domy
 • adorned: pýšili
 • colorful: farebnými
 • facades: fasádami
 • roofs: strechy
 • thatched: pokryté slamou
 • something: výnimočné
 • exceptional: výnimočné
 • brewing: chystalo
 • whole: celá
 • preparing: pripravovala
 • grand: veľkú
 • event: udalosť
 • wedding: svadbu
 • youngest: najmladšej
 • daughter: dcéry
 • miller: mlynára
 • treasure: drahotu
 • everyone: všetci
 • known: poznali
 • heart: srdcom
 • full: plným
 • joy: radosť
 • laughter: smiechu
 • asked: požiadala
 • play: zahral
 • fujara: fujare
 • honored: poctený
 • excited: nadšený
 • sun: slnko
mostra menos
Información
Autor FluentFiction.org
Página web www.fluentfiction.org
Etiquetas

Parece que no tienes ningún episodio activo

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Actual

Portada del podcast

Parece que no tienes ningún episodio en cola

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Siguiente

Portada del episodio Portada del episodio

Cuánto silencio hay aquí...

¡Es hora de descubrir nuevos episodios!

Descubre
Tu librería
Busca